Quo Magazine No 4 (mei/juni 2011): 'geluid en stilte'

voorpagina

columns
'Stilte ingeluid' - Nico Buisman
'De stilte van de antwoorden' - Jc Duarte
'The sound of silence in the city' - Mo Haan
'Soefisme in de Gharb al-Andalus' - Frederico Mendes Paula
'Ik houd van stilte en ik houd van geluid.' - Teresa Pinto
'Woorden in de tijd' - Paul Vens

interviews
interview met Chris James
interview met Fernando Lameirinhas

blogs
'Franse geluiden' - Gonny Kruisdijk
'Sound & Silence' (films) - John Schwab
'Tarot: Staven prinses' - Petra Stam

kunst
schilderkunst - João Alfaro
schilderkunst - Joaquim Alves
fotografie - Carlos Barradas
schilderkunst - Pedro Boaventura
fotografie - Rianne de Boer
fotografie - Mireille Monteils
poëzie - Elliott Patrick
schilderkunst - Marga Rol

Beste lezer,
Chris James noemt zich een student van Geluid.
‘We zijn allemaal geboren met een mooie stem’, is zijn motto en hij leert ons ‘gentleness’ and stilness’ en leert om energetisch ‘clear’ te worden, ‘re-connecting’ met onszelf, met ons hart.
Hij presenteert ‘feelings’ in zijn muziek i.p.v. emoties. Wat is het verschil? Welke Waarheid heeft Chris hierover? Wat is ‘truly’ jezelf leren kennen? Genezing door middel van geluid…

Fernando Lameirinhas herinnert zich het gesis van de ossenkarren en het orgel van de kerk, de stilte van de omgeploegde akkers en het gevoel van de aarde… zijn muziek omhelst al deze herinneringen aan geluid en stilte die hij, op een intuïtieve en meesterlijke wijze, weet te combineren met de ervaringen van tal van nationale en internationale muzikanten die hem hebben vergezeld in de loop van zijn 40 jarige carrière.

Lees meer over Chris James en Fernando Lameirinhas in hun interview aan QUO Magazine.

Chris James


Fernando Lameirinhas
foto: LEXsample/L. van Groningen
Dear reader,
Chris James calls himself a student of sound.
‘We are all born with a beautiful voice’ is his motto, and he teaches gentleness and stillness. He teaches us to get energetically clear, to re-connect with ourselves, with our hearts.
He presents feelings with music instead of emotions. What's the difference? What is this Truth Chris talks about? What is truly getting to know yourself? Healing through sound…

Fernando Lameirinhas remembers the sound of the sizzle of the oxcarts and the organ of the church, the silence of the plowed fields and the feeling of the earth... his music embraces all these memories of sound and silence and he knows, in an intuitive and masterly way, to combine them with the experiences of many national and international musicians who have accompanied him during his 40 year career.

Read more of Chris James and Fernando Lameirinhas in their interview to QUO Magazine.

Fotografie: Carlos Barradas
Rianne de Boer
Mireille Monteils
Schilderijen: João Alfaro
Joaquim Alves
Pedro Boaventura
Marga Rol
Poëzie: Elliott Patrick
Columns & Blogs: Nico Buisman
Jc Duarte
Mo Haan
Gonny Kruijsdijk
Frederico Mendes Paula
Teresa Pinto
John Schwab
Petra Stam
Paul Vens
Webmaker: Teresa Pinto
John Kessels

Joaquim AlvesCarlos BarradasJoão Alfaro

Photography: Carlos Barradas
Rianne de Boer
Mireille Monteils
Paintings: João Alfaro
Joaquim Alves
Pedro Boaventura
Marga Rol
Poems: Elliott Patrick
Columns & Blogs: Nico Buisman
Jc Duarte
Mo Haan
Gonny Kruijsdijk
Frederico Mendes Paula
Teresa Pinto
John Schwab
Petra Stam
Paul Vens
Webmaker: Teresa Pinto
John Kessels
Om de stilte van een klankschaal te ervaren moet je eerst op hem slaan.
Is er stilte zonder geluid? En is het ene belangrijker dan het andere? Is er geluid in de stilte en is er stilte in het geluid? Ik laat de antwoorden aan jou…
De deelnemers aan deze editie hebben ook hun eigen ideeën erover; ze hebben ze vorm gegeven door het geschrevene woord, door kunst, fotografie, poëzie, muziek…

Ik nodig je uit om hun wereld te delen, in stilte of met geluid!
Geniet ervan!

De juli/augustus editie van QUO Magazine verschijnt op 5 juli 2011 met het thema: “Beweging”
In order to experience the silence of a singing bow you have to strike it first.
Is there silence without sound? And is the one more important than the other? Is there sound in the silence and is there silence in the sound? I leave the answer up to you…
The participants of this edition also have their own ideas about it; they expressed it through the written word, through paintings, photography, poetry, music…

I invite you to share their world, in silence or with sound!
Enjoy!

The July/August issue of QUO Magazine will be online July 5th with the topic: “Movement”


Rianne de Boer

Pedro Boaventura

Mireille Monteils

Marga Rol
Soefisme in de Gharb al-Andalus
Frederico Mendes Paula

“Ik wil Niets zijn om Alles te kunnen begrijpen”
Shaykh Hisham Kabbani

De nederlaag van de Almoraviden in de strijd van Ourique markeert het begin van een nieuwe periode die Andalusië in twee onafhankelijke koninkrijken verdeelt, die bekend zijn geworden als de twee Taifas Moslimrijkjes.

Voor de islamitische groeperingen is het een moeilijke periode van confrontaties; ook tussen henzelf en de christenen, gezien de val van de Almoraviden, de Taifas die onafhankelijk waren geworden, en de Almohaden, de nieuwkomers die de macht hebben in verschillende gebieden van de regio.

Tijdens deze periode zetelt de Taifa in Silves in het zuiden van Gharb Al-Andalus (Gharb Al-Andalus of Al-Gharb betekent ‘het westen’ en is tegenwoordig de Algarve, de zuidelijke Portugese provincie); aanvankelijk werd deze geregeerd door de familie van Banu Al-Mallah, maar later werd ze gedomineerd door diegene die in de geschiedenis bekend bleef als de grote Meester van het soefisme in de Gharb al-Andalus: Abu al-Qasim ibn Qasi.

Als de periode van de eerste Taifas de exponent van de Luso (Portugees-Arabische poëzie) zou kunnen worden genoemd, vertegenwoordigd door figuren zoals Ibn Al-Mu'tamid en Ibn Amar, dan was de periode van de tweede Taifas de exponent van de filosofie van de islamitische mystiek, vertegenwoordigd door Ibn Qasi en de Muridíno beweging.

Ibn Qasi, geboren in Silves (in de Algarve), was waarschijnlijk een muladi, of afstammeling van christelijke bekeerlingen, van Romeinse oorsprong; gedacht wordt dat zijn familienaam van het Romeinse “Cassius” afstamt.

Als douanebeambtenaar van Silves kiest hij voor een leven in afzondering en meditatie, geeft de helft van zijn bezittingen aan de armen en neemt zijn toevlucht tot een Zaouia (islamitische school) waar hij de zoektocht naar God begint, en richt een broederschap op, de zogenaamde Muridíno Beweging.

De Zaouia werd het latere beroemde Ribat (fort) van Arrifana in Aljezur (in de Algarve), die hij bouwt met de resterende helft van zijn goederen, en dat de zetel van zijn Spirituele cavalerie wordt. Het omvatte een moskee, cellen voor zijn discipelen en stallen.

De Muridínos streden tegen de familie van Banu Al-Mallah en de Almoraviden, en zijn uitgegroeid tot de dominante kracht in de regio; uiteindelijk veroveren ze rond 1144 de regering van Taifa in Silves, van de hele Algarve, en ook de lage Alentejo.

Ibn Qasi richt samen met D. Afonso Henriques (de eerste Portugese koning), een alliantie op, die symbolisch verzegeld wordt door een paard, een schild en een speer aan te bieden; dit zal de eerste alliantie zijn tussen moslims en christenen op het schiereiland.

Deze alliantie is het bewijs dat moslims en christenen gnostici zijn, verenigd door dezelfde idealen van tolerantie en broederschap; dit in duidelijke tegenstelling tot de radicalen van een of andere religie.

Ondanks de steun van de Almohaden in de stijd tegen de Almoraviden, vormt de kracht van Ibn Qasi een belemmering voor het beleid van integratie van Gharb al-Andalus door deze Berber groepering en een uitdaging op de orthodoxe en fanatieke islam geprofeteerd door Ibn Abdel-Tumart Mumen.

Ibn Qasi werd in 1151 verraderlijk vermoord door de Almohaden.

De Muridine beweging heeft nog een paar jaar het bolwerk Tavira gehad, waar Ali Ibn Al-Wahib over heerste. Het bolwerk werd dag en nacht aangevallen door de Almohaden en pas toen Abdel Mumen in 1167 met de steun van krachten uit Marokko kwam, konden ze het uiteindelijk veroveren.

Het soefisme is het mystieke en spirituele pad van de islam, ook wel de islam van het hart of de islam van de liefde genoemd, aangezien de soefi's niet worden beheerst door de geest, maar door hun gevoelens.

Het is de islam van de intelligentie, de tolerantie en van het nastreven van kennis.

Voor de soefi's omvat alle werkelijkheid een schijnbaar extern aspect en een verborgen innerlijk aspect, ofwel gnostisch of esoterisch.

De oorsprong van het soefisme dateert uit de tijd van de profeet Mohammed (Allah Rassul sallallahu alayhi wa sallam), waarschijnlijk net als de betekenis van het woord soefi – Ahl-Suffa in het Arabisch – omdat de Profeet met zijn volgelingen op de bank (suffa) zat in zijn huis in Medina.

Andere mogelijkheden kunnen Assafaa (zuiverheid) zijn, of Suf (wol), aangezien de eerste soefi's in wol waren gekleed.

Dit inzicht dat de profeet de eerste Soefi is geweest is gebaseerd op de esoterische en mystieke vorm van hoe de Koran aan hem werd geopenbaard, en op het karakter van broederschap tussen hem en zijn naaste, zoals zijn dochter Fatima en zijn schoonzoon Ali Ibn Abu Talib, de wijze waarop de koranische boodschap werd doorgegeven daarbij inbegrepen.

Hier is een verwijzing naar het belang van vrouwen in de soefi-mystiek op zijn plaats, die door middel van de islam een gelijke status aan mannen hebben gekregen, waarbij hen het recht op een erfenis en echtscheiding verleend werd, iets dat in Europa pas een paar eeuwen later erkend zou worden.

Hierover zei de profeet tegen de mannen:

  "Jullie hebben rechten over je vrouwen en je vrouwen hebben rechten over jullie."

Een van de grote soefi-meesters was Ibn Arabi, die, geboren na de dood van Ibn Qasi in de twaalfde eeuw in Murcia, een grote impuls gaf aan het soefisme in Andalusië.

  "Als je jezelf leert kennen, verdwijnt je illusoir ego en ben je niet anders dan God"

Soefi's streven voortdurend naar kennis en wijsheid door middel van meditatie, initiatie praktijken en overdracht van kennis binnen broederschappen, geleid door een Meester of Shaykh.

Deze praktijken zijn niet alleen gebaseerd op de afzondering en eenzaamheid, maar ook op de dronkenschap en extase van de ziel, zoals wordt geïllustreerd door de beroemde dans van de Derwisjen, een broederschap opgericht door Mevlana Jala ad-Din Rumi in de dertiende eeuw in Perzië. (in het Perzisch betekent Derwisj bedelaar, een term die verwijst naar het schrappen van de rijkdom zoals de soefi’s voorschrijven).

Soefi’s hebben een rechtstreekse relatie met God en zoeken de kennis in de goddelijke liefde. God leeft in jou.

  "Ik vroeg: God, wie ben jij? Hij antwoordde: Jij "

Om dat waar te maken geloven de Soefi’s dat je je los moet maken van alle goederen. Dit gaat verder dan materiële goederen; ze geloven dat het individu zich moet ontdoen van alle vooropgezette ideeën, om te kunnen leven in nederigheid.

De soefi-leer berust op het principe dat er een verborgen en onbereikbare waarheid bestaat, oftewel dat de zoektocht naar kennis en perfectie wordt gedaan met het idee dat kennis en volmaaktheid nooit zullen worden bereikt.

De afzondering en terugtrekking van de broederschappen vindt plaats in twee typen gebouwen: van welke in Portugal toponiemen bestaan die hun locatie mogelijk maken_ de Zaoui, gebouwen die meestal bestemd zijn voor meditatie en overdracht van kennis, en de Ribat, die deze dingen combineren met een militair hoofdkwartier, als hoofdkantoor van de broederschap van de Spirituele Cavalerie.

De Spirituele Cavalerie zal een opmerkelijke rol spelen bij het stichten van Portugal, omdat het, door middel van het convenant tussen de soefi's van Silves en de Tempeliers van D. Afonso Henriques liet zien, dat de idealen en principes die de gnostische moslims en christenen profeteerden zeer vergelijkbaar waren, zoals rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en bescherming van de zwakken, en zo verschillend waren van de radicale stromingen van die tijd (die van de fanatieke Almohaden en de Kruisvaarders).

Zoals Adalberto Alves in zijn boek "De sandalen van de Meester" schreef: “’ het tragische einde van Ibn Qasi is, als martelaar voor het hogere doel van de Muridínos, niet tevergeefs geweest. Zijn opstand tegen de macht van de Almohaden, en tegen D. Afonso Henriques van Leon en Castilië, werden twee polen van de geestelijke ‘soefiecratische’ idealen die zouden leiden tot het ontstaan van Portugal. "

Soefisme ontkent de bipolariteit en het antagonisme van concepten en pleit voor het bestaan van de relativiteit en complementariteit - er is geen leven zonder dood; zonder haat is er geen liefde.

De interpretatie van de Koran zelf weigert de directe interpretatie van de Koran; de heilige oorlog of jihad, bv. is in de eerste plaats een interne oorlog die individuen voeren in zichzelf om zich te verbeteren.

Door zich te beschouwen als de islam van de intelligentie, is het soefisme het pad dat in staat is aan de Islam zijn rol van spirituele leer terug te geven; een spirituele leer die verenigbaar is met een moderne, democratische maatschappij, met een egalitair systeem tussen man en vrouw, en dat in staat is de godsdienst van de burgerlijke wetboeken te scheiden, en die de duisternis en onwetendheid, waar de overgrote meerderheid van islamitische landen nu in verkeert, wegneemt.


Sufismo no Gharb Al-Andalus
Frederico Mendes Paula

“Eu quero ser nada…para poder compreender tudo”
Shaykh Hisham Kabbani

A derrota dos Almorávidas na batalha de Ourique marca o início de um novo período de fraccionamento do Andalus em reinos independentes, que ficou conhecido como os segundos Reinos de Taifas.

É um período conturbado e de digladiação de várias facções muçulmanas e destas com os cristãos, já que os Almorávidas em declínio, os Reinos de Taifas que logram a independência e os recémchegados Almóadas detêm o poder em diferentes áreas da região.

Durante este período o Sul do Gharb Al-Andalus constitui-se no Reino da Taifa de Silves, inicialmente governada pela família dos Banu Al-Mallah, mas posteriormente dominada por aquele ficou na história como o grande Mestre do Sufismo no Gharb Al-Andalus, Abu Al-Qasim Ibn Qasi.

Se o período das primeiras taifas constituiu o expoente da poesia Luso-Arabe, representada por figuras como Al-Mu’tamid e Ibn Amar, as segundas taifas ficaram como o expoente da filosofia Misticista Islâmica, representada por Ibn Qasi e o movimento Muridíno.

Natural de Silves, Ibn Qasi era provavelmente um muladi, ou descendente de cristãos convertidos, de origem romana, dado que se pensa que o seu nome de família viria do romano Cassius.

Funcionário da alfândega de Silves opta por uma vida de meditação e recolhimento, entregando metade dos os seus bens aos pobres e refugiando-se numa Zauia ou Azóia onde inicia um caminho na busca de Deus, fundando uma confraria designada por Movimento Muridíno.

Essa Zauia daria origem ao famoso Ribat da Arrifana, em Aljezur, que constrói com a restante metade dos seus bens, e que se torna sede da sua Cavalaria spiritual, e incluía uma mesquita, celas para os seus discípulos e cavalariças.

Os Muridínos tornam-se na força dominante da região, e acabam por conquistar o governo da taifa de Silves, de todo o Algarve e baixo Alentejo, por volta do ano 1144, combatendo para isso a família dos Banu Al-Mallah e os Almorávidas.

Ibn Qasi estabelece uma aliança com D. Afonso Henriques, que este simbolicamente sela oferecendo-lhe um cavalo, um escudo e uma lança, e que será a primeira estabelecida na Península entre muçulmanos e cristãos.

Esta aliança constitui a prova de que Muçulmanos e Cristãos gnósticos se encontram irmanados pelos mesmos ideais de tolerância e fraternidade e em clara oposição aos radicais de uma e outra religião.

Apesar de ter tido algum apoio dos Almóadas na sua guerra contra os Almorávidas, o poder de Ibn Qasi constitui um entrave á unificação política do Gharb Al-Andalus por esta facção Berbere e um desafio ao Islamismo ortodoxo e fanático profetizado por Ibn Tumart e Abdel-Mumen.

Ibn Qasi foi assassinado á traição em 1151 pelos Almóadas.

O movimento Muridine ainda manteve uma praça durante alguns anos, Tavira, governada por Ali Ibn Al-Wahibi, atacada pelos Almóadas dia e noite a partir de Cacela, a qual só foi conquistada quando o próprio Abdel Mumen comanda em 1167 uma força vinda de Marrocos.

O Sufismo é a via espiritual e mística do Islão, também chamada de Islão do coração ou Islão do amor, dado que os Sufis não se regem pela sua mente, mas pelos seus sentimentos.

É Islão da inteligência, da tolerância e da busca do conhecimento.

Para os Sufis toda a realidade comporta umaspecto exterior aparente e um aspecto interior escondido, ou seja gnóstico ou esotérico.

As origens do Sufismo remontam ao tempo do próprio profeta Muhammad (rassul Allah sallallâhu alayhi wa sallam), podendo advir dessa altura a própria designação Sufi do Árabe Ahl as-Suffa ou a gente do sofá, dado que os seguidores do Profeta se sentavam com ele num sofá na sua casa em Medina.

Outras possibilidades são ter origem na palavra Assafaa (pureza) ou as-Suf (a lã), dado que os primeiros sufis se vestiam com lã.

Este entendimento de que o Profeta foi o primeiro Sufi tem por base a forma esotérica e mística de como o Corão lhe foi revelado e o carácter de confraria existente entre ele e os seus mais próximos como sejam a sua filha Fátima e seu genro Ali Ibn Abu Talib, e incluindo a forma como a mensagem Corânica foi transmitida.

Cabe aqui uma referência à importância das mulheres no misticismo Sufi, que por via do islão ganharam um estatuto igual ao dos homens, sendo-lhes reconhecido o direito à herança e ao divórcio, coisa que na Europa ainda tardaria uns séculos.

Sobre isto disse o Profeta aos homens:

  “Tendes direitos sobre as vossas mulheres e as vossas mulheres têm direitos sobre vós”.

Um dos grandes Mestres Sufis foi Ibn Arabi, nascido em Múrcia no século XII, já após a morte de Ibn Qasi, grande impulsionador do Sufismo no Andalus.

  “Quando tu te conheces, o teu ego ilusório desaparece e tu não és outro senão Deus”…

Os Sufis buscam incessantemente o conhecimento e a sabedoria através da meditação, de práticas iniciáticas e da transmissão do conhecimento no seio de confrarias dirigidas por um Mestre ou Shaykh.

Essas práticas assentam não só no isolamento e solidão, como no êxtase e embriaguez da alma, como é exemplo a conhecida dança dos Derviches, confraria fundada por Mevlana Jala ad-Din Rumi no século XIII na Pérsia (em Persa Derviche significa mendigo, termo que faz referência ao despojar das riquezas que os Sufis preconizam).

Os sufis relacionam-se com Deus de forma directa e procuram o conhecimento no seu amor divino. Deus vive dentro de si.

  “Perguntei _ Deus quem és tu? Respondeu-me _ Tu”

Acreditam que para isso o indivíduo deve despojar-se de todos os bens, mais do que de bens materiais, de ideias pré-concebidas, para poder viver em humildade.

A doutrina Sufi assenta no princípio de que existe uma verdade escondida e inatingível, ou seja, que a busca pelo conhecimento e perfeição é realizada com a noção de que o conhecimento e perfeição nunca serão atingidos.

O isolamento e refúgio das confrarias realiza-se em dois tipos de edifícios, dos quais em Portugal subsistem topónimos que os permitem localizar_ as Zauias ou Azoias, geralmente construções destinadas à meditação e transmissão do conhecimento, e os Ribat ou Arrábidas, que aliam a essa utilização o carácter de sede de ordem militar, no sentido de sede de confraria de Cavalaria Espiritual.

A Cavalaria Espiritual terá uma importância marcante na fundação de Portugal, já que veio a demonstrar, através da aliança realizada entre os Sufis de Silves e os Templários de Afonso Henriques, que os gnósticos Muçulmanos e Cristãos profetizavam de ideais e princípios muito semelhantes, como a justiça, tolerância e defesa dos fracos, e tão diferentes das correntes radicais da época (sejam o fanatismo Almóada ou o dos Cruzados).

Como escreveu Adalberto Alves na sua obra “As Sandálias do Mestre”, “o fim trágico de Ibn Qasi, como mártir da causa dos Muridínos, não foi em vão. A sua rebeldia, face ao poder almóada, tal como a rebeldia de D. Afonso Henriques, face a Leão e Castela, foram dois pólos espirituais do ideal sofiocrático que daria lugar ao surgimento de Portugal”.

O Sufismo nega a bi-polaridade e antagonismo dos conceitos e defende a existência da relatividade e da complementaridade _ sem morte não há vida, sem ódio não há amor.

A própria interpretação dos conceitos Corânicos recusa a interpretação imediatista do Corão, por exemplo, defendendo que a guerra santa ou Jihad é sobretudo uma guerra interior que os indivíduos travam contra si próprios no sentido de se aperfeiçoarem.

Ao afirmar-se como o Islão da inteligência, o Sufismo é a via capaz de devolver ao Islão o seu papel de doutrina espiritual compatível com uma sociedade moderna, democrática e igualitária entre sexos, separando a religião dos códigos civis e judiciais, e tirando a grande maioria dos países muçulmanos do obscurantismo e ignorância em que se encontram.

De stilte van de antwoorden
een benadering van de I-Ching
Jc Duarte

De eerste keer dat ik over de I-Ching hoorde was ik ongeveer 19 of 20 jaar oud.
Het was een science fiction roman en ik was geamuseerd door wat daar beschreven stond - de inhoud en de theorie. Maar ik had nog een wereld te ontdekken en te leren, en bewaarde de I-Ching, in die la van de hersenen waar we het dossier van de onopgeloste maar niet urgente kwesties opslaan.
Misschien wel tien jaar later vond ik een klein boekje over het onderwerp.
Het bevatte een hele korte samenvatting van de I-Ching, met de teksten van de hexagrammen gecomprimeerd tot één of twee zinnen. En ik, die weinig of niets wist van de materie, herinnerde me mijn jeugd en wat ik had bewaard en werd nog nieuwsgieriger. Alleen deze keer ging ik op onderzoek uit.
En ik vond het Boek der Veranderingen, vertaald uit het Chinees naar het Duits door Richard Wilhelm, vertaald in het Portugees door Alayde Mutzenbecher en Gustavo Alberto Corrêa Pinto, met een voorwoord van CG Jung. Deze laatste naam gaf enkele geloofwaardigheid aan wat ik zag, dus ik heb hem helemaal gelezen.
Met ‘helemaal’ wordt bedoeld de inleidende en uitleg gevende gedeeltes over het eerste deel - de methoden en theorieën – en, van het tweede deel, de uitleg over de ontwikkeling van de oorspronkelijke teksten.

Wat brengt mij, agnost, materialistisch en neigend naar iets tussen Marx en Bakoenin in, om krediet te geven aan de I-Ching?
Welnu, het feit dat ik al deze dingen juist ben en dat de I-Ching niet gebaseerd is op een goddelijk of sterrenkundig determinisme. Het is echter wel gebaseerd op een concept dat ik zelf ondersteun: "Je kunt het, zolang je het maar wil". Of, met andere woorden, "De toekomst hangt af van jou en je daden!"
Het Boek van Veranderingen vertelt ons niets anders dan waartoe wij bereid zijn of waartoe we in staat zijn op een gegeven moment, de voor- en de nadelen in acht nemend.
En het raadplegen van de meest intieme ‘Ik’, veronderstelt dat het op een serieuze manier benaderd wordt.
Aan de andere kant, rechtvaardigt de theorie de werking ervan: het creëren van energie in de mind, de langdurige concentratie op een bepaald onderwerp, het vermogen om die gegenereerde energie te kanaliseren naar de materie. Dit alles is volkomen in overeenstemming met mijn eigen theorieën; sommige zijn gebaseerd op wat ik her en der geleerd heb, sommige zijn van mezelf. Niet dat anderen nooit hetzelfde zouden hebben gedacht en zelfs lezingen over het onderwerp zouden hebben gegeven, maar ik ken ze niet.

Van wat ik heb gelezen in diverse publicaties die ik heb geraadpleegd, zijn er twee benaderingen mogelijk: het gebruik van munten of staven.
Nadat ik de munten een tijdje heb gebruikt, heb ik uiteindelijk voor de staafjes geopteerd, die het voordeel hebben het proces te vertragen, waardoor een sterkere focus op het onderwerp komt te liggen en een grotere energiestroom ontstaat. Munten bieden een grotere snelheid, met een lagere transmissie van energie op het moment van raadpleging en dwingen de eigenaar om uitsluitend deze te gebruiken.

De zwakste schakel in de hele theorie van de I Tjing zijn de teksten van de hexagrammen. Waarom zijn ze goed en waarom zijn bepaalde hexagrammen, in bepaalde omstandigheden, van toepassing en andere niet?
Aan de ene kant omdat ik geloof dat de oude mensen, en de oudste van de oude mensen, en ook de voorouders hiervan, hun gedachten erover lieten gaan, gebaseerd op observaties, en gingen theoretiseren. En dat hun nakomelingen geleidelijk aanpassingen gingen maken in wat ze van hen ontvingen, totdat zij vonden dat er niets meer te veranderen viel. Sommigen noemen dit de "populaire wijsheid", alleen in dit geval, in het geschrevene woord.
Aan de andere kant, als de teksten van de hexagrammen zijn ontworpen in een tijd en op een plaats waar de sociale structuur gebaseerd was op een hiërarchisch en feodaal regime, waar oorlog een integraal onderdeel was van het dagelijks leven, waarin de natuur en haar verschijningsvormen voorbeelden waren om na te volgen, dan zie ik niet in hoeverre het anders was dan nu. Behalve dat we nu meer weten over de moleculen, over het beheer van energie en hoe je die energie het beste kunt kanaliseren naar het gebruik van wapens, en dat de feodale heren nu bankiers heten, presidenten en ondernemers.
Het laatste aspect dat de twee samenlevingen onderscheidt is de rol van de Vrouw; pas zeer recentelijk, in termen van geschiedenis van de mensheid, is zij publiekelijk een belangrijke rol aan gaan nemen.

Op basis van dit alles heb ik mijn eigen raadplegingen gedaan in het Boek der Veranderingen; af en toe, misschien minder dan 50 keer in de afgelopen twintig jaar.
Zoals in veel andere zaken van geloof - en I-Ching is er ook één – raadpleeg ik de I-Ching in tijden van moeilijke beslissingen: wanneer ik op een serieus kruispunt sta in mijn leven, en wanneer ik moeite heb met het kiezen van een pad. Ik ben niet op zoek naar iets of iemand die mij vertelt waar ik naar toe moet, maar het is eerder om mijn eigen motivaties en neigingen beter te begrijpen.
In het begin noteerde ik de vragen en de bijbehorende hexagrammen, de sterke en de zwakke lijnen. Een tijd terug heb ik de notities weer bekeken, omstandigheden en beslissingen (en de gevolgen daarvan) die ik toen heb genomen. Ik heb nooit gedacht een vergissing te hebben gemaakt.
Het lijkt erop dat het eenvoudige feit (zeer wetenschappelijk en psychologisch gezien) dat ik bij elke raadpleging ongeveer één uur geconcentreerd ben geweest en heb gemediteerd over de kwestie, de oorzaken en gevolgen, de verklaring voor een wijs besluit kan zijn geweest. Waarschijnlijk hielp de I-Ching me om hem te nemen.

Het Boek der Veranderingen is geen onderwerp waar ik veel over praat. Enerzijds, omdat het een hoop werk geeft om de werking ervan uit te leggen; met name in deze dagen, waarin iets dat meer dan vijf minuten uitleg vereist, een ergernis is voor de luisteraar. Aan de andere kant heb ik geen zin om nog meer als een rare te worden bekeken en een uitzonderlijke behandeling te krijgen van degenen die mij omringen.
Maar het onderwerp komt wel eens ter sprake, als er onder de aanwezigen iemand is die het wil ervaren. Hoewel ik het niet aanmoedig, ga ik er dan wel op in, omdat het niet zo simpel is als even naar een beurs gaan en ook gezien het feit dat zij de routine van de manipulatie van de staven niet kennen, moet ik zelf de secundaire verdelingen maken. En om mijn mind en energie niet het proces te laten beïnvloeden, dwing ik mezelf leeg te maken door me te concentreren op iets wits, groots en leegs, waardoor de enige link met wat mij omringt de handeling van het verdelen van de staven is. Ik kan je verzekeren dat het vermoeiend is en ik weiger botweg om het meer dan één keer per week te doen.
Vreemd genoeg, vertrouwde de overgrote meerderheid van diegenen die het Boek der Veranderingen raadpleegde, me later toe dat de ervaring ze bang had gemaakt en dat ze het niet zouden willen herhalen. Het is zeker dat ik, als ik zou proberen zaken te doen met de I-Ching, geen terugkerende klanten zou hebben, hetzij vanwege het feit dat het serieus nadenken over een belangrijke kwestie hen bang maakt, hetzij omdat de interpretatie van de teksten hen moeite kost.
In elk geval stel ik voor dat je minstens één keer in je leven je serieus in de I-Ching verdiept, hetzij als een eenzame reis, hetzij met iemand die je ondersteunt.
Wat daar dan uit zal komen... nou, dat is een reis naar ieders eigen binnenste.

O silêncio das respostas:
uma abordagem ao I-Ching
Jc Duarte

A primeira vez que tive conhecimento do I-Ching tinha eu uns 19 ou 20 anos. Constava de um romance de ficção científica e achei graça ao que dele descrevia – conteúdo e teoria. Mas tinha eu um mundo inteiro para aprender e descobrir, e guardei o I-Ching naquela gaveta do cérebro onde arquivamos os assuntos pendentes mas não urgentes.
Talvez dez anos depois encontrei um pequeno opúsculo sobre o tema.
Continha ele uma descrição mais que abreviada de um resumo sobre o I-Ching, com os textos dos Hexagramas compactados a uma ou duas frases. E eu, que pouco ou nada sabia do assunto, recordei a minha juventude e o que havia guardado e fiquei ainda mais curioso. Só que, desta vez, fui investigar.
E fui encontrar o Livro das Mutações, traduzido do Chinês para Alemão por Richard Wihelm, traduzido para Português por Alayde Mutzenbecher e Gustavo Alberto Corrêa Pinto, com prefácio de C. G. Jung. Este último nome dava alguma credibilidade ao que via, pelo que o li por inteiro.
Por “inteiro” entenda-se toda a parte introdutória e explicativa referente à primeira parte – métodos e teorias – e, da segunda parte, as explicações sobre o desenvolvimento dos textos originais. E pulo em prática por muitas vezes.

O que me leva, a mim agnóstico, materialista e com tendências algures entre Marx e Bakunine, a dar crédito ao I-Ching?
Para já, o facto de o ser e de o I-Ching não se basear num determinismo divino ou estrelar. Baseia-se, antes sim, num conceito que eu mesmo defendo: “Tu podes assim tu queiras!” ou, por outras palavras, “O futuro depende de ti e dos teus actos!” E o Livro das Mutações não nos fala senão daquilo que estamos preparados para ou somos capazes de fazer num dado momento, considerando os prós e os contras. É uma consulta ao “Eu” realmente íntimo, presumindo que é usado seriamente.
Por outro lado, a teoria que justifica o seu funcionamento: a criação de energia na mente, a concentração prolongada sobre um dado assunto, a capacidade de canalizar essa energia assim gerada para a matéria. Tudo isto é perfeitamente consentâneo com as minhas próprias teorias, algumas baseadas no que aprendia aqui e ali, outras realmente originais. Não que outros não possam já ter pensado o mesmo e até dissertado sobre o tema, mas ainda não o encontrei.

Do que li, nas diversas publicações que consultei também, duas abordagens são possíveis: o uso de moedas como interface com o Livro das Mutações, ou varetas.
Depois de ter usado as moedas durante algum tempo, acabei por adoptar as varetas, que têm como vantagem a lentidão do processo, permitindo uma maior concentração na questão e um maior fluxo energético. As moedas permitem uma maior rapidez, com uma menor transmissão energética no momento da consulta e obrigando a que seja o seu proprietário a usa-las em exclusivo.

O elo mais fraco em toda a teoria do I-Ching são os textos dos Hexagramas. Porque estão eles certos e porque, perante uma dada circunstância, são uns a não quaisquer outros os aplicáveis?
Por um lado porque acredito que os antigos e os antigos dos antigos, bem como os antepassados dos antigos dos antigos, foram pensando com base em observações e teorizando. E que os seus descendentes foram, aos poucos, confirmando e afinando o que deles recebiam até constatarem que mais não havia a mudar. Há quem chame a isto de “sabedoria popular”, só que, neste caso, escrita.
Por outro, se os textos dos Hexagramas foram concebidos numa época e local em que a estrutura social se baseava num regime feudal e bem hierarquizado, em que a guerra era parte integrante do quotidiano das gerações, em que a natureza e as suas manifestações eram exemplos a seguir, não vejo em que medida isso seja diferente dos dias de hoje. Excepto que sabemos mais sobre as moléculas, sobre a gestão das energias e de como as canalizar para as armas, e que os senhores feudais mudaram de nome para banqueiros, presidentes e empresários.
Quanto ao derradeiro aspecto que diferencia as duas sociedades – o papel da Mulher – só muito recentemente na escala da história do género humano, ela passou a assumir um papel público e notório.

Com base em tudo isto tenho feito as minhas próprias consultas ao Livro das Mutações. Espaçadamente, talvez nem uma meia centena de vezes ao longo dos últimos vinte anos.
Como em muitas outras questões de fé – e o I-Ching também o é – consulto-o em momentos de decisão difícil: quando confrontado com encruzilhadas na vida, sérias, e em que tenho dificuldade em escolher um caminho. Não em busca de algo ou alguém que me indique por onde seguir, mas antes perceber as minhas próprias motivações e tendências.
Uma época houve, logo de início, em que anotei as questões colocadas e os Hexagramas correspondentes, as linhas fortes e as linhas fracas. Tempos passados, revi as anotações, as circunstâncias e as decisões que então tomei. E respectivas consequências. Nunca achei que me tivesse enganado.
Claro está que o simples facto (muito cientifica e psicologicamente falando) de ter estado, a cada consulta, perto de uma hora concentrado e meditando sobre a questão em causa, origens e consequências, pode estar na raiz de uma decisão acertada sobre o caminho a seguir. Provavelmente estará, mas o I-Ching ajudou-me, acho eu, a encontrá-lo.
Não é assunto – o Livro das Mutações – de que eu fale muito. Se, por um lado, dá um bocado de trabalho explicar o seu funcionamento e, nos tempos que correm, qualquer coisa que necessite de mais de cinco minutos de explicação é um enfado para quem ouve, por outro não me apetece ser olhado ainda mais como um espécime raro e merecedor de tratamento de excepção por parte dos que me rodeiam.
Mas lá acontece o tema vir à baila. E, entre os presentes, lá vem um ou outro que quer experimentar. O que eu aceito, ainda que não incentive.
É que, não só não é como ir à feira popular como, não sabendo eles as rotinas de manipulação das varetas, tenho que ser eu mesmo a fazer as divisões secundárias. E para isso, e para que a minha própria mente e energia não interfira no processo, obrigome a esvaziar-me por completo, concentrando-me em algo de branco, imenso e vazio, deixando como único elo de ligação com o que me rodeia o acto de dividir as varetas. Posso assegurar que é algo de esgotante e que recuso terminantemente fazer mais que uma vez por semana.
No entanto, e bem curioso, a esmagadora maioria dos que quiseram consultar o Livro das Mutações confidenciaram-me, mais tarde, que a experiência os tinha assustado e que não gostariam de repetir. Quer seja porque o facto de pensarem seriamente num assunto importante os assustou, quer seja porque a interpretação dos textos que leram os incomodou, certo é que se tentasse fazer negócio com o I-Ching não teria clientes repetidos.
Em qualquer dos casos, quer seja uma viagem solitária, quer seja com alguém a servir de suporte, sugiro que pelo menos uma vez na vida se mergulhe a sério no I-Ching.
Do que daí advirá… bem, é uma viagem ao interior de cada um.
The sound of silence in the city
Mo Haan

Wonen in de stad kent vele voordelen, maar een schaduwzijde ervan is een gebrek aan stilte. De stilte die je wél ervaart is vaak relatief. Een fietstocht door de stad op een vroege zondagochtend kan behoorlijk vredig zijn; en eenmaal thuis gekomen na een avondje stappen lijkt de stilte op je te vallen. Maar meestal is er wel iets te horen; burengerommel, een langs scheurende brommer, of het geluid van de snelweg in de verte. Een tram of trein lijkt wel een stad in het klein; als je erin zit ben je veroordeeld tot je geluidproducerende medemens.

Als ik al in karma geloof, dan is het mijn karma geweest om in de stad naast, boven of onder “muziekliefhebbers” te wonen. Visioenen van hutjes op de hei boden soms wat troost, maar vaak bezorgde zo’n aanval van “lekker uit je dak gaan” van de buurman, mij een tornado aan emoties. Een vriend die dit ook veelvuldig bij de hand had, had een originele oplossing gevonden. Na tig keer vriendelijk verzoeken of het wat zachter kon, plaatste hij, zodra het weer “bal” was, zijn megaboxen plat op de grond en gaf wederhoor. Het bleek te werken. Mijn innerlijk geluid gaf maar één oplossing: diplomatiek, maar stelselmatig van me laten horen. De tijden van het lijden in stilte uit angst voor represailles waren voorbij. Uiteindelijk zijn niet mijn gebeden verhoord, maar mijn daden beloond …

Ik houd van de stad, maar ook erg van stilte. En dus ben ik geneigd stilte te creëren of op te zoeken, zowel in als buiten de stad. Thuis zijn oordoppen favoriet, de vroege ochtenduren en het geluid van rustgevende muziek. Eenmaal buiten kies ik waar mogelijk de rustigste routes en vind ik stilte in het park en de schoonheid van de stad.
Maar echte stilte is er pas op een plek buiten de stad, zeker wanneer ook de natuur in slaapstand verkeert. In de Australische bush heb ik een oorverdovende stilte ervaren. Zonder tegengeluiden van de bewoonde wereld, kon ik mijn eigen innerlijk geluid pas echt goed horen, net zoals ik het licht van de sterren zonder tegenlicht zo sterk en helder waar kon nemen.

Stilte ervaren in de natuur is niet zo moeilijk. Het is de kunst om, te midden van geluid of ruis van de buitenwereld, innerlijk toch stilte te kunnen ervaren, onbewogen te blijven. Hoewel het buitensluiten van het gedreun van heipalen, om maar een stads voorbeeld te noemen, een behoorlijke staat van zen vereist, is het mogelijk je hierin te trainen. In de Kundalini Yoga spreekt men in dit verband over “shuniya”; het betekent nul, niets en verwijst naar een staat van totale stilte, perfecte harmonie, neutraliteit en vredevolle kalmte. Vanuit deze staat van “shuniya” kunnen dingen zich simpelweg ontvouwen, zonder dat er krampachtig geprobeerd wordt. Je kijkt als het ware toe hoe de dingen gebeuren. Momenten van shuniya kun je bereiken door fysieke oefeningen/meditaties te combineren met ademhalingstechnieken (het uitstellen van de in- of uitademing).

Hoewel de ruis van buiten niet valt te beïnvloeden, kan het leren creëren van stilte in jezelf veel voldoening geven. Juist in die drukke stad.
Een ogenblik stilte,
Ik hoor de stilte van de tijd,
Als ik in de stilte verdwijn,

zomaar enkele regels uit het lied Vuur.
Het thema ‘geluid en stilte’ is daarmee eigenlijk al ingeluid.

Nico Buisman

Deze keer is het voor mij een confronterend thema door het feit dat ik geen echte stilte meer kan ervaren.
Er is altijd een hoge toon in mijn hoofd, die juist bij stilte nadrukkelijk aanwezig is, vervelend. Het wordt Tinnitus genoemd. Het is niet een geluid van buitenaf, ik hoor het ook niet met mijn oor maar in mijn hoofd. Het is er zo van het ene op het andere moment tijdens een nieuwjaarsnacht ingeschoten. Ofwel ik zit dus nooit zonder geluid. Gelukkig is geluid wel één van mijn passies.

Er is geen noot zo mooi of er is stilte voor nodig, de rust die na de noot komt maakt het intens, emotioneel en geeft bezieling en beleving. De dynamiek in de muziek komt daardoor tot zijn recht.
Er zijn muziek stukken waarin bewust een stilte valt. Wie kent niet de song Never tears us apart van INXS, dat stilte moment maakt het nummer en geeft de tekst een extra dimensie.

In mijn songtekst Black kind of Love keert ook na een emotionele en heftige opbouw de rust weer terug. Ook aan het einde van de song, waar door vergeving de rust weer mogelijk wordt. Hier had een langere stilte misschien nog wel beter gewerkt.
In deze situatie is het ervaren van stilte gericht op de verwerking van een traumatische ervaring met als gevolg steeds malende gedachten.
Wanneer houdt die gedachte stroom eens op.
Geen piep in je hoofd, maar je gedachten die je niet kunt stoppen, waardoor je geen stilte kunt ervaren.
Hoe groot het onrecht ook is, als je de onrechtvaardigheid blijft vasthouden kom je er niet van los. Het gaat dan helemaal niet om gelijk of geen gelijk, maar wat zijn de gevolgen van mijn overtuigingen?
Emotionele chaos, herrie, geluid, houdt het nou nooit eens op en ga zo maar door……
Alleen vergeving kan je losmaken van die emotionele reactie. Dat is niet hetzelfde als vergeten.
Een moeilijk proces, alleen als je je gedachten en overtuigingen kunt wijzigen, kan er daadwerkelijke iets veranderen. Omzetten van de energie. In dit soort situaties gaat het om stilte in jezelf, stilte is dan het synoniem voor innerlijke vrede.

Wat is onze taal toch bijzonder, want het woord stil heeft net als het vorige thema ‘licht’ meerdere betekenissen.
“geen auto, geen auto stond meer stil” ( uit filevrij)
“Hier wil ik even bij stil staan”
“Het is zo stil in mij”
“Hier word ik helemaal stil van”

In gezelschap of in een gesprek wordt stilte vaak als naar of ongemakkelijk ervaren.
Het wordt op een onnatuurlijke manier onderbroken.
Net zo’n bijzondere ervaring als de Stilte voor de storm, waarbij de natuur enkele momenten volledig stil valt en daarna het geweld losbarst.

Steeds op nieuw het geluid dat de stilte aanvalt,
Maar wacht
Er zit in stilte zoveel kracht.
Het is midden in de nacht.
Als ik in de stilte verdwijn
Ik hoor de stilte van de tijd.
Een ogenblik stilte
Woorden in de tijd
Paul Vens

De essentie van de werking van geluid is voor mij een groot verhaal, een verhaal over de aarde, over de kosmos. Te groot en eenvoudig tegelijk.

Trilling is voortdurend aanwezig in het licht, in het donker, in de aarde, in de mens.
In mijn beleving bestaat de kosmos uit een meest verfijnde, scheppende trilling, die zo bepalend is, het leven in de wereld vorm geeft. Natuurlijk in samenspel met de mens, water, mineralen, liefde enz.

Om deze waardevolle eeuwigheidprincipes te kunnen vinden moest ik zoeken in mezelf, in de natuur, moest van binnen stil worden. Toen pas openbaarden zich de dingen die zich alleen in de stilte kunnen blootgeven.
Het is het tegenovergestelde van wat er nogal in onze cultuur gebeurt, stilte is lastig en druk zijn is positief. In het schouwen is dat juist andersom.

Muziek, trilling heeft een vormgevende kracht, het is mysterieus maar waar. Zoals je kunt zien komen er in veel planten vijfpuntsterren voor, veel meer dan je vermoeden zou. Ook in het menselijk lichaam is deze gulden snede verhouding veelvuldig aanwezig. In de dwarsdoorsnede van een appel, peer, lampionnetje, de vorm van de zeester, maagdenpalm, akkerklokje, in iedere rozenknop, vlierblad, granaatappel en nog veel meer.
Het is aantoonbaar dat verschillende toonhoogtes verschillende elementaire vormen teweeg brengen, zoals de zespuntster, de spiraalvorm.
De toonhoogte, geluid, is bepalend voor de vorm die de natuur in ogenschijnlijke stilte aanneemt.

De vijfpunt ster draagt de cirkel in zich en de gulden snede. De vraag die ik me stel is hoe het mogelijk is dat bijvoorbeeld de vijfpunt overal zo stilletjes aanwezig is. Ik kom tot de ontdekking dat deze vorm veroorzaakt kan worden door trilling, klank.
Het fascineert me, de invloed van de kosmos op groei. Is dat een onhoorbaar geluid dat alles in de vorm brengt?

Masaru Emoto laat zien dat klanken de vorm van waterkristallen veranderen.
Wanneer een ei van een zangvogel op een nest van een vogel gelegd wordt die niet zingt, ontwikkeld zich het jong niet tot zangvogel. Wanneer een zwangere vrouw stil is, ontwikkelen de hersenen van het kind zich minder dan wanneer er volop geluid en klank is.
Zou de lente er zo uitbundig uitzien als de vogels stil zouden zijn, vermoedelijk, niet!

De kracht van de kosmos weerspiegelt zich hier op de aarde. In de wereld zie ik dat vormkracht aanwezig is en dat deze ordenend is. Er is een ordening in de natuur, zelfs ogenschijnlijke chaos wordt gestuurd naar een nieuwe vorm. De wereld van muziek is er ook een van ordening, ook al klinkt het chaotisch, dan nog is deze geordend.
Het schijnt mij zo in een zacht licht dat muziek je wezenlijkheid kan bevestigen, iets van je diepste oorsprong, ouder dan je lijf is.
De energie waarmee je leeft kan versterkt, gezuiverd worden door trilling, ja door muziek.

 

luister naar
Paul Vens - Wonderful Silence

Ik houd van stilte en ik houd van geluid.
Teresa Pinto

Nu dat ik dit stukje schrijf is het 06.15 ’s ochtends, de buren slapen nog, de straat is stil, mijn koelkast zoemt bij vlagen, ik hoor het getik van het typen op het toetsenbord… Op het balkon groeien de tulpen en de rozen geruisloos, net kunstwerken en aan de boom bij het water groeien de bladeren, onverstoord.

Straks ga ik de trein halen om te gaan werken en er komen andere geluiden voor; fietsers, mensen die zich in en uit de bussen haasten, de trams, de man die saxofoon speelt voor het centraal station, de jongen met de kranten…
Ik kom aan in het museum en daar zijn ze nog bezig met de verbouwing; af en toe is het heel lawaaierig! Op het plein ertegenover staat de Jacobikerk in al haar schoonheid… en stilte.

Naarmate ik schrijf begint de stad ‘wakker’ te worden. De buren zijn wakker, een enkele fietser passeert in de straat, ik hoor de trein remmen op de rails… geluiden… stilte… weer geluiden… geluiden én stilte…

Mijn stiefdochter en -kleinkind zijn op bezoek geweest en het was druk hier in huis: veel beweging, veel gepraat, veel gelachen… Nu zijn ze een paar dagen weg en het is weer stil. Ze komen nog terug voor een paar dagen en ik verheug me op hun geluiden en dan weer op de stilte die ze zullen achterlaten.
Wonderlijk hoe alles komt en gaat…

‘Springdance’ heeft dit jaar een aantal merkwaardige dans evenementen ten tonele gevoerd; verschillende choreografes, o.a. een dove choreografe(!), hebben een aantal stukken mét en zonder geluid laten uitvoeren en ook zelf gedanst. De schoonheid van álle aspecten in de dans was de ervaring waard! De stilte maakt de beweging zo aanwezig en het geluid zo zuiver.
Bijzonder treffend, zeker nu gezien het thema van deze editie.

Er is alleen de grote Stilte waarin alle bewegingen en alle geluiden zich voordoen!

Gosto de silêncio e gosto de som.
Teresa Pinto

Agora que estou a escrever esta coluna são seis e um quarto da manhã, os vizinhos dormem ainda, a rua está tranquila, o meu frigorífico faz um ruído de vez em quando, ouço o tique do teclado...
Na varanda crescem as tulipas e as rosas em silêncio, como uma obra de arte e a folhagem na árvore ao pé do canal avoluma dia para dia.

Daqui a pouco vou apanhar o combóio para ir trabalhar e irão surgir outros sons; ciclistas, pessoas apressadas a entrar e a sair dos autocarros, dos eléctricos, o homem que toca saxofone na estação central, o apregoador dos jornais….
Depois no museu, que está a ser renovado, o barulho é por vezes ensurdecedor. E da janela vejo a Igreja na sua beleza… e silêncio.

À medida que vou escrevendo a cidade começa a acordar. Os vizinhos acordaram, ouço uma ou outra bicicleta a passar na rua, ouço os freios do combóio nos carris... sons ... silêncio ... outra vez sons ... sons e silêncio…

A minha enteada e a minha ‘neta’ vieram fazer-me uma visita; muito movimento, muitas conversas, muitos risos ... eles saíram por uns dias e a casa está de novo em silêncio. Voltarão por mais alguns dias e eu estou ansiosa pelos seus sons e depois outra vez pelo silêncio que eles irão deixar atrás de si.
Lindo como tudo vai e vem…

"Springdance" organizou este ano uma série muito notável de eventos onde vários coreógrafos, incluindo uma coreógrafa surda(!), fizeram coreografias e dançaram com e sem som. A beleza de todos os aspectos que envolvem a dança valeu a experiência! O silêncio torna o movimento quase omnipresente e o som tão puro. Particularmente interessante para mim nesta altura, devido ao tema desta ediçao.

Só existe esse grande Silêncio no qual se gera todo o movimento e todos os sons!

An interview with Chris James

Dear readers,

I wasn’t able to reproduce my beautiful Skype conversation/interview with Chris James; my little old recorder produced too much noise. It became an impossible task!
My sincere apologies for what happened!

But actually, it’s not about me, it’s about to bring you in contact with Chris and his wonderful work! So I proposed to redirect you to his own site, to his last radio interview with Gayle Cue. It’s a wonderful interview and I know sure you are going to love it!
The interview starts with the song: ‘river’.

Hi Teresa

yes that’s a great idea

yes for this last month every hour is allocated, with a back log of things to do, so often there is only one chance at doing things

this last interview is a good one to send out to people

with Love

Chris

Transformation through Sound, see pdfInterview (starts with song 'River')


Silk in the clouds


Walk with your heart

One curve reveals the other one. It's like a hand caressing. To make music is to carve the soul!

An interview with Fernando Lameirinhas

By Teresa Pinto
The birds fly between the trees in blossom in the Vondel park, chirping happily as if celebrating the warm days of Spring. While waiting for Fernando, I enjoy their lovely ‘songs’, the screams and laughter of the children on the swings and the ducks that parade quietly on the pond in front. A tableau of image and sound!
I see Fernando coming far away on his bike with that smile so typical of his.
We talk a little off the recorder, the mint tea is on the table and we make ourselves ready for the pleasant interview.

Actually, an interview that turned out to be such a beautiful(!) recollection of a life full of events, changes, traveling and turning points ... that I decided to make of it a kind of documentary on the life of this Portuguese musician, so cherished by the Dutch people.
Fernando you were born in Porto in 1944 and you lived in Viana do Castelo and in Trás-os-Montes. Tell us a little about your childhood, the memories, the sounds, the places ...
Yes, I was born in Porto, but I don’t remember anything of those first three years. I have vivid memories of the time I lived in Trás-os-Montes, in Vimioso. I am not very good at dates, I think I lived there from my third birthday till I was eight, nine years old. And those are the years that had more influence on my adult life. Those years and the period in Viana do Castelo.
I was a sensitive child, as a child I was already very sensitive. I was fearful, but at the same time I was cheeky.
I always felt very connected with the earth. My mother called me ‘barefoot’ because when I would come home from school the first thing I would do was to take off my shoes. I loved to walk barefoot, I like to feel the earth! That feeling is still there and it is reflected in my songs.
That period was a difficult period for the family; my father was a policeman but in his heart he was a kind of farmer. He loved the land and decided to have a farm. We had many animals such as cows, pigs, sheep, donkeys, horses ... It happens that my father was not a good manager and so we lived with difficulties. These difficulties weren’t a bad experience for me. As a child, connect with the earth as I was, I always loved that farm, so I just absorbed the positive side of this experience. For our parents it was an intense and sad period of course; always short of money, so many difficulties. It may seem a kind of paradox, but this was a merry period for me in many ways, I remember it with great tenderness. That period left strong marks in my life.
The sounds I remember from that time, from Vimioso… the sizzle of the ox-carts.
Later I composed a music about that sound. It's called: ‘A caminho’ / ‘on the way’.


The sensation of that noise, of time ... the time went so slowly. There was time to do so many things. The sound of this sizzle of the ox-carts came from faaaar away... (Fernando says this very slowly, and I taste the slowness of time in his words). The sound could be heard already half an hour before they pass our door. And the sound would be heard as a 'piiiiiii', and then it was a deafening squeal when it came closer and start again to fade as they went away. So for me that sound was associated with the sense of time which in turn was associated with the Summer. Summers were huge, three-month vacation from school ... I enjoyed riding on the rails of sowing wheat; sowing and harvest were made with ox-carts in that time. That was my carousel (laughs tenderly). I always fled to the fields and my parents had to go and fetch me. I would then be with the farmers, I enjoyed hanging around with them.

Another sound that I also transmitted to my music was the sound of the ‘farewell’ in the ‘50s. We lived near a bus stop where people came to catch a bus that took them to a city from where they would depart to Brazil. At that time there was much emigration to Brazil. Then around four o'clock in the morning, the family made a whimper: goodbye my brother, my son, my father ... I'll never see you again…
Some farewells were made with the saxophone. I heard it once or twice but it was enough to leave a very strong impression on me! Bad musicians, but a saxophone played in the middle of the night was a magical thing!
I have a neighbour here in Amsterdam that sometimes gets to play the sax at two in the morning (we laugh of the madness of this city) and that sound reminds me of this time.
That sound ... that sound of the sax in the silence of the night, without being accompanied by any other instruments, it’s real magic!
These are the things that I remember from my childhood in Vimioso. There are more events and sounds of course, but these are the strongest sensations.

Viana do Castelo is also a very strong period, where I lived from eight, nine years old to eleven years old. Viana do Castelo is a very beautiful city, for me one of the most beautiful cities of Portugal. Two new events took place there: one was the church choir where I started singing and the other was the discovery of the sea. There we saw the sea for the first time!
Among the sounds that marked me the most, I remember vividly the sound of the siren of the lighthouse. Hearing that for the first time… Viana do Castelo is a city like San Francisco, sometimes with fog you can’t see literally anything! So when there was fog, siren began to 'uuuuu' (Fernando mimics the sound). When I would hear that, it was awesome and mysterious. For a child who had a lot of imagination, as I had, the sound of the siren brought lots of images.
Then there was the sound of the church organ. When I heard the sound of this organ for the first time, mmm .. I was ... So, that was all I wanted: to go to the church, not to pray but to hear that impressive sound. The effect that sound has on the sensitivity of a person's soul is indescribable. That and the cathedral itself, the architecture, ... those are the things that really impressed me.

In a Dutch documentary that was made in Portugal about my life there (unfortunately not finished for some other reasons) we went five days into filming and one of the places we visited was that church. When we entered the church I heard an organ and I was deeply moved, tears rolled down my face ... and actually, I realized afterwards that it was not even the church organ I heard but a small electric organ. But the sound of it led me to this period of my childhood ...
After we visited the old 'hospital ship' from the old codfish fleet. There is also a beautiful story about it but I let it off the recorder otherwise the interview will be too long (smiles). But the sounds of these ships also stayed in my memory. Mysterious sounds!

Fernando we are talking about the sounds but I know that silence is also very important to you. How does your music relates to it?
Silence, always! This is one of the most prominent things. Most of the musicians know the value of it. Silence is the most important part of music, without it there is no music. A note can only be appreciated in the context of silence. The same way in life: that balance between being active and being passive, as if it were. I protect myself, I don’t listen much to other music. I always get influences from other musicians but I also want to write my own things, the ones that come from within.
Otherwise a certain moment one is only transmitting what got inside. There must be a balance in it.
In the car I never listen to music. Sometimes is Trees (Fernando's wife) who puts music on and I listen and I like it, but I never do it myself. I hear as little as possible, sometimes I go to concerts and enjoy a lot, but often I don’t go.
I love walking in silence for example. I really like that! I also like to talk but I also like people who can hear the silence without discomfort. The silence in which each one of us gets lost in his own thoughts, feeling well together. One thing I remember from my father, and I cherish that image, is that he loved to walk in the fields, without speaking. I also like that very much, I really like that silence. So as a child I would go with him, and I loved it.

Do you have memories of your life in Porto?
No, actually I don’t have many memories of that time. I lived there between my twelve and fifteen years of age. It wasn’t a very pleasant period, there were difficulties ... As Viana do Castelo was a better period for us, we met in Porto enough financial difficulties again. My father had been fired from the police, accused by a priest of having left winged political views...
I felt those difficulties then as well, since I was older. I worked on holidays so we could live a bit better, but still… And Porto was a busier city already ... no, not me.
So to go to Belgium was an adventure, a very positive adventure!

How was it?
Can you imagine, with almost sixteen years old, an adolescent, with sensitive soul ...
We were always very adventurous. Our mother told us later that this adventurous spirit was already there back many generations…

I think it’s a truly Portuguese quality, that sense of adventure ...
Yes, and it was very strong in our family. My mother moved twenty-six or twenty-seven times ...
So the trip to Belgium was an adventure. For me, with almost sixteen, already very aware of the world around me … To leave the situation in which we lived in Porto behind was a huge relief. The horizon opened up again. Emigrant, young, attracted to music ... in Belgium we had the opportunity to work and earn money for a better life. Until then I hadn’t got any money to buy an instrument.

What was your first instrument? The guitar?
No. First I enrolled in a music academy and started learning to play drums. But only the box; in that time you couldn’t start straight away with the drums. At home I would beat with the baguettes on the table or a stool. I think I did that for four months. Then I bought the box and only later the guitar.
That period of my life was marked by influences from abroad: the Shadows, then the Beatles...

What was the group that influenced you the most or attracted you the most at the time?
The Beatles, no doubt! They had a great influence on me; one of the biggest. They were very melodic.
But I stayed always very open, I never stayed under the influence of this or that group. And then they were so many … First you had the groups with electric guitar, instrumental groups: the Spotnik, the Shadows, the Rangers ... this period was a kind of introduction to the Popmusic, later they started to associate the lyrics.

After having formed some groups, always with your brother, António, you came up with Jesse & James ...
Yes, that was the period towards the end of the '60s. Between '60 and '61 we started with small groups: Robots, The Mods, … well, all these kind of ‘arti fact’ names (laughs). At that time we played, me and my brother, with two Sicilians. That period is already a beginning of our way of integrating several nationalities in the band. Our adventurous side again, seeking new horizons. Sometimes we would bring musicians from London.
Contacts are not planned, they happen! It’s our daily life that brings them up. There was never an agenda (we laugh because the word 'agenda' is part of the international lexicon, when we want to tease a bit the Dutch people). Those contacts are very enriching at all levels. They are a true school of life!

There were two sad events in Belgium, in the family: one was the death of your sister and the other the death of your father. How did they affect you at a personal and musical level?
They enriched my life.
When my sister died, I was still young, I was not yet sixteen. I was in the beginning of my life ... but those are the kind of things a person never forgets. It affected all of us in different ways; for my mother it was a wound that never healed. My scar has healed and enriched me. The same with the death of my father. At the time he died I was in a period of my life when I was a bit down. It enriched me in the sense that I started to value life, I became more aware of what I had and of my surroundings; the family, the friends and the contacts. I cannot say it affected my music directly. But it surely is part of it! That's what gave me the wood and the stone to carve.

You made a gesture of sculpting; you sculpt your music, you give it shape like a sculptor works on his piece. A lovely image.
I'm very attracted to that side of art, in music. To those forms that are sometimes very instant and sometimes more elaborate. The sculptor has a prime matter, the sculpture is not made at once. It is the vision of what one wants to do, always being corrected. A curve reveals the other one. It's like one hand caressing. And the music is this, it’s shaping it up. But always experiencing it. That's why I'm bad in the studio; there I lack the contact that awakens in me the feeling. The connection with the public brings me that. The studio is very dry to me, it doesn’t inspire me so much.

Fernando you came to Amsterdam, you were 31 years old, with António. What made you to leave Belgium?
I came with my brother, our mother came some time later. New contacts, our network became bigger and bigger.
We lived the Belgium cycle, we turned stars and then we had our decline. Decline that every creative artist feels if he is in contact with his art. What goes up must come down! Those are normal cycles. The success that seems a very attractive thing loses the appeal, a person gets tired. I started feeling a gap between what I became and what I was intimately. What attracts me in music is the soul and, at last, everything became a show business, there was no soul anymore.

What were you most attracted to in Holland?
The energy! The energy of the people, of the country. At the end of our Jesse & James period, Brussels was a very attractive and alive city, but started having to many drugs around, too much smoke, too much heroin ... and to see friends who never got out of this cycle ... The energy turned very negative. Here too there were drugs but that group was much more restricted, the energy in general was much more positive.
Here we started another period of our musical career. With a lot of positivism, it became another kind of development.

Brussels was the end of Jesse & James, what did start here in Amsterdam?
The development of identity. Before I used to sing in English and a certain moment I start asking myself: what am I? I'm not very good at hiding ... so then I started singing in Portuguese as well. I rediscovered the Portuguese language. The Brazilians were at the same stage of development of Pop; Veloso, Gilberto Gil ... they also inspired me. I started writing in Portuguese and started playing acoustic. Then we started to develop a samba-rock, fado-rock. Actually it was a musical soup. But it doesn’t matter, what matters is if the soup tastes good. I’m not very concerned with labels: samba, fado, soup ... I make soup! (I laugh because Fernando makes a wonderful musical soup but actually he also cooks wonderful soups!). When the soup is good, we eat and drink. Our musical tradition has always been a kind of weaving of experiences and musical genres. So we started a Latin samba-rock, multicultural. It was the period at Melkweg, Kosmos, Paradiso ... we were the house band of these centers. This was the period of 'Sail / Jóia’. It was very successful and it was a very beautiful period. Each period has its own energy, its heyday and its decline, the Spring and the Winter. So this was the first cycle of Amsterdam. It has much to do with going back to the roots. Roots more in the sense of the language because at a musical level ... when we left Portugal we were so young. There was not much innovation in music at that time in Portugal.
Then I also started to write more about my childhood and about the places cherished in my memory. We didn’t try to go back to that side entirely Portuguese, which we couldn’t anyhow; we had so many transformations on the way. One cannot be what one hasn’t lived and experienced!

Back then I gave a little touch in some of your lyrics in the album: ‘Meu fado’ / ’My fate'. We could notice indeed that you had had influences of many languages.
And still: I write in Portuguese, but the sentences are sometimes built from French or English. It is curious that I went back to the roots, to the Portuguese, through the Brazilian. I feel that the Portuguese of Brazil has developed a bit more free. On the other hand, the more I write in Portuguese, the more I begin to defend the more conservative forms of the language. Today I see some words in Portuguese-Brazilian, and I wonder: what is this? (Laughs). But back to the image of the sculpture, if a corner is a bit sharp, why not to round it a bit? I believe that is what the Brazilians did:-)Fernando, your music has always been very intuitive and the fact that you always played with musicians of different nationalities, turned it into a kind of rainbow. And that sets it, as we talked a while ago, above any possible labels. I was always fascinated by this art of yours of incorporating all these influences in your music, but in such a way that it always turns into something of your own.
Well it has to do with the development, with the experience. There are sometimes elements that can be connected even though one doesn’t know yet for sure what will become of it. But there is a certain intuition and one learns to trust it. It has also to do with life experience, not with something you can study at school. And it has also to do with what we talked about earlier: the adventurous spirit. There is always a dose of risk. The unknown is always a very attractive side.


Your mother, a very strong woman, was a milestone in your life. You dedicated her a song: ‘ À janela’ / ‘At the window’, which I find such an extraordinary song, with such a deep feeling…
This song is a simple image, it’s a photography.
Yes our mother was a landmark, an anchor in our lives. The love of our father, about whom I also can talk with great affection, is much more abstract, there was little interaction. Our mother was always very close to us. A symbol of strength, no doubt, a true force of nature. The older I got the more I started to value that. When we are young we don’t really like so much strength around (he laughs). And then there is a whole story behind that only when we got to know it we started seeing really how much she had suffered… with her father and with her grandmother… and then we started appreciating her strengths even more. Yes, our mother is an example of strength and I ‘m very proud of her. A woman who was widowed when she was fifty-five years old ... beautiful, a beautiful woman! She had known only my father and she never wanted any other man after he died; she always managed alone, by herself, never wanted any help. She is now ninety-four years old and still very lucid.
When she started to get older she would spend more time at the window. And of course I had seen many times older people at the windows, but… one day, walking in the street I looked up to my mother and it touched me so deeply ... Then I wrote this song.


I'm very happy with this song, with this kind of tribute to my mother.
There are always things deeper than others. The work of an artist evolves around a gem; we seek that jewel and sometimes we find it by chance, and other times we have to work harder on it ... then we write a bit here and correct a bit there, till we get the gem. Sometimes one realizes that the (musical) work is reduced to a few pieces, or themes and the rest are attempts to find this core, this essence.

What are these gems in your career?
‘Um mundo sem fim’ / ‘A world without end’ and ‘À janela’ / ‘At the window’ ... there is more but it's not up to me to judge that.
For me these two are these jewels. What has nothing to do with the successes!

They can be intimate successes…
Yeah, exactly. Not necessarily for the public.. And sometimes it is both.


There was a period of Jacques Brel, a late period for you…
I did that work with Paul de Munnik. It was a journey that makes part of the influences in my music. Sometimes there is half hidden influences, the influences are not always visible. Sometimes they come in very dilute elements and you aren’t always aware of them. As a young man in Belgium I was exposed to the work of Jacques Brel, Ferrat ... I listened to them of course!
The melodic structure from 'à janela' is more in chanson, perhaps with a mix of Portuguese fado. (and Fernando sings a verse). And I didn’t fully realized that at the time. Then I became aware of certain influences, and of how much I value Jacques Brel. Much more now than in the period of Jesse & James. We made a totally different music at the time. Brel's music was more intellectual, it had an incredible rich text... but actually it was not only the text, the music was also incredible good! His influence was stronger than I thought and so I decided to make a program where I could express it, playing his songs but on my way. I am very happy to have done this work. It was not easy, it was quite difficult actually, I must be honest. But I'm glad to have made something that is part of the cycle of my life as a musician.

You made a composition, together with Stef Bos where you talk about the search of balance.
“Ik woon niet waar ik ben geboren / leef altijd tussen wal en schip, / tussen het Zuiden en het Noorden / zoek altijd naar een evenwicht. …”
"I don’t live where I was born / I live always between a rock and a hard place / between the south and the north / I look for a balance ..."

Did you find that balance?
Those lyrics reflect our history. I composed the music and the text is from Stef. Stef Bos is a great writer. I depart from the music and then I adapt the lyrics to it, Stef works the other way around: he writes first the lyrics and only then the music.
We realized that we are in the same situation: we both live abroad. Stef is Dutch and lives in Belgium. I am also, somehow, always ‘between a rock and a hard place’ (tussen wal en schip). This duality is very much present in us and when we talked about it a song was born.


You have a lovely house in Portugal where you spend a great deal of your time… What is your relationship with Portugal?
love to spend a few weeks or even months in Portugal but I couldn’t live there. What would I do in Portugal? I live where I can be active in my career, where I can work and where they value me.

Portugal never hosted you, at the professional level. How come?
Well, and this should be said for the record: “Portugal is a better stepmother than a mother” as we say there.

Many reasons: my music is such a marriage of elements, and in Portugal only now they start playing a bit with it. Within some years this gap will disappear. I'm still a bit the black sheep among the flock.
People listen to me many times in a very analytical way and you can’t listen to music with an analytical attitude. We must be open to it, we like it or we don’t like it. When one starts to examine it, then one is no longer listening. In Portugal they analyze me a lot: my accent ... what is he? Cape Verdean, Brazilian, Angolan??? Then they go after a label to put on my music but my music is not this, not that... people cannot label it and they stop listening.
Before I would get a bit disappointed with this lack of openness. But then I reached a point of not caring anymore. It no longer matters to me. I do not want to impose on anyone, I don’t ask anybody anything or expect anything from anyone.
In general the Portuguese who like my music are more open minded, they go beyond the forms. Nowadays in Portugal we see this trends coming up. I found it curious that the young people there were also questioned about the form of fado. They made an album called: "The other side of fado." The fado early in the century was not accompanied by the guitar but by the piano ... and some editions also came out writing about the roots of fado in the slavery. So this questioning is healthy. And of course, fado is not the only musical genre that represents Portugal.

I hope Portugal will be more receptive to your music in a few years! It would be very nice to have a kind of ‘coming back home', it sounds fair to me that Portugal would recognize your value.
It used to be important to me, but really, not anymore. But it's nice to see the musical evolution and the musical questioning of this young generation.
For fifty years Portugal was actually quite isolated. But we have to agree that we also had at the time, a great tradition of music; when I listen to Amália Rodrigues… (Fernando makes gesture of shivering). What is good is good!
It is unfortunate that some youth who did not live that tradition is trying now to make as if they were the ambassadors of the genre. With the Jazz happens the same: there is a certain discrepancy ... many poets, then comes another one and puts some music to it ...

If I understand you right, you are referring to the lack of soul.
Yes a little! The soul ...!

Fernando, I remember a project in Belgium in 2000, with writer J. Rentes de Carvalho (another figure that is much more well known and appreciated here in Holland than in Portugal) where he would read poetry and you would make the musical arrangements. Do you still have this kind of projects?
From time to time, but not very often anymore. Funny that you mention that now. At this dinner with Rentes de Carvalho we had a wonderful conversation and then he sent us an email of gratitude, where he wrote a sonnet. The first sonnet he wrote, because he never writes poetry. A sonnet about us, my brother and I: 'The Borinage kids'. I was supposed to make a music for it but never found the form. A sonnet is a very complex structure that I cannot easily put into music. So I decided to use it now as an introduction to my new album. I have no contact with the Rentes de Carvalho for years, he lives now in Trás-os-Montes, and doesn’t come very often. He told me that he agreed that I would use the poem but I had to send it to him because he no longer remembered what he had written. As for the coffee he said: you have to come here to drink it in Trás-os-Montes. (laughs)

Your music career in Holland is full of meetings, both on stage and in the studio, with a range of highly regarded Dutch musicians: Paskal Jakobsen of Bløf, Paul de Leeuw, Trijntje Oosterhuis, Paul de Munnik … a very long list, quite long actually. A wonderful work that I will not mention here, now due to the length of this interview…
Tell us a little about your new album that will be released in September, with the title: “E terno” a wonderful title, where you play with the words: ‘eternal’ and ‘tender’.

I'm glad I found this title that conveys the content of the songs, which is actually a continuation of what I do for a long time. My songs are based on what I am, what I see, what I feel.
There is a part of my life that was affected by death and birth: the death of our elder brother one and a half years ago and the birth of my grandson a year ago. There are some songs that express this feeling of great loss, others who express the joy of this birth. It also portrays a little the fact that I am getting older, which is not to underestimate. All that is for me a life cycle: birth, growth, rejuvenate, grow old(er), to die: ‘the eternal of the tenderness, the tenderness of the eternal’.
The intertwined roots, the personal and musical development, parts of my childhood, having lived in several countries, the influences of different national and foreign musical styles, death, life, birth ... actually everything I am.
Paul has two duets with me in Dutch and Portuguese. Eric Vloeimans has also two themes that he plays beautifully, very beautiful! Regis Gizavo has two themes and then my team: my brother António and Juan Pablo who has accompanied me for twenty 20 years.

I am very curious and am looking forward to the launch of this new album!

Meanwhile the day had cooled a bit, we zipped up our coats, said goodbye and got on the bikes, each one his own way. The park was emptier now, the birds were still happily chirping, and I... I comforted myself with this great privilege of having friends.Uma curva faz aparecer a outra. É como uma mão que acaricia. E a música é isso, é esculpir a alma!

Uma entrevista com Fernando Lameirinhas

Teresa Pinto
Os pássaros esvoaçam entre as árvores em flor no Vondelpark e chilreiam alegremente como que a celebrar estes dias quentes de Primavera. Enquanto espero pelo Fernando, deleito-me com os chilreios, com os gritos e risos das crianças nos baloiços e com os patos que desfilam calmamente no lago em frente. Um quadro vivo de imagem e som!
Vejo o Fernando a chegar ao longe, de bicicleta e aquele sorriso franco que lhe é tão próprio.
Conversamos um pouco off the recorder, o chá de menta está na mesa e damos lugar à agradável entrevista.

Na verdade, uma entrevista que acabou por ser um recordar tão bonito(!) de uma vida cheia de acontecimentos, de mudanças, de viagens e viragens… que eu resolvi fazer dela um espécie de documentário da vida deste músico português tão acarinhado na Holanda.
Fernando tu nasceste no Porto em 1944, e viveste em Viana do Castelo e em Trás-os-Montes. Fala-nos um bocadinho da tua infancia, as recordações que ficaram, os sons, os lugares…
Sim, nasci no Porto, mas não me lembro de nada desses primeiros três anos. As minhas recordações mais vivas são do tempo em que vivi em Trás-os-Montes, em Vimioso. Nao sou muito bom em datas, penso que mais ou menos dos três aos oito, nove anos. E esses anos são os que tiveram mais influência na minha vida de adulto. Esse e o período em Viana do Castelo.
Eu era uma criança sensível, já de criança era muito sensível; era medroso, mas ao mesmo tempo atrevido.
Fui sempre muito ligado à terra. A minha mãe chamava-me ‘pé descalço’ porque quando eu vinha da escola a primeira coisa que eu fazia era tirar os sapatos. Adorava andar descalço, eu gostava de sentir a terra! Então essa sensação ficou e trasmite-se nas minhas cancões.
Esse período foi um período difícil para a família; o meu pai era guarda fiscal mas na verdade ele foi sempre uma espécie de lavrador. Ele adorava a terra também e resolveu ter uma quinta. Tínhamos muitos animais: vacas, porcos, ovelhas, burros, cavalos… Acontece que o meu pai não era um bom gestor e então nós vivíamos com dificuldades. Essas dificuldades não se traduziram para mim numa experiência negativa. Como criança ligada à terra sempre adorei essa quinta, então só absorvi o lado positivo dessa vivência. Claro que os nossos pais viveram esse período duma maneira mais triste e intensa; pouco dinheiro, sempre muitas dificuldades. Talvez pareça contraditório mas eu vivi esse periodo duma maneira alegre, recordo-o com muita ternura. Esse período deixou marcas muito fortes na minha vida.
Os sons que eu recordo desse tempo, de Vimioso… o chiar dos carros de bois! Mais tarde fiz uma música sobre esse som: ‘A caminho’.


Essa sensação desse ruído, do tempo… uma vida onde o tempo passava tão lento. Dava para a gente fazer tanta coisa. O som do chiar dos carros de bois vinha lá de looonge… (o Fernando diz isto muito pausadamente, e eu provo essa lentidão do tempo nas suas palavras). O som já se escutava meia hora antes deles passarem à porta. E o som q se ouvia meia hora antes era ‘piiiiiii’ e depois era uma chiadeira ensurdecedora quando chegava mais perto e começava outra vez a desvanecer à medida que se iam afastando. Então esse som ficou muito associado à sensação de tempo, que por sua vez ficou associado ao Verão. Os Verões eram enormes, três meses de férias de escola… Eu gostava de andar nos trilhos das sementeiras do trigo; as sementeiras e as colheitas eram feitas com carros de bois nesse tempo. Isso para mim era um carrocel (ri-se com ternura). Eu fugia sempre para o campo e os meus pais tinham de me ir lá buscar. Eu andava muito com os camponeses, adorava andar com eles.
Outro som que eu também transmiti numa composição minha foi o som das despedidas dos anos 50. Nós morávamos perto duma paragem onde as pessoas vinham apanhar um autocarro que as levava ao ponto de partida para o Brasil. Nesse tempo havia muita emigração para o Brasil. Então por volta das quatro da manhã, quando partiam, os familiares faziam uma choradeira: adeus meu irmão, meu filho, meu pai…nunca mais te vou ver…
Algumas despedidas eram feitas com o saxófone. Ouvi isso uma vez ou duas mas chegou para deixar uma impressao tão forte…! Músicos que tocavam mal, mas um saxófone tocado a meio da noite era uma coisa meio mágica!!
Tenho um vizinho aqui em Amsterdam que às vezes se põe a tocar o sax às duas da manha (rimo-nos da loucura desta cidade) e recorda-me essas partidas.
Esse som deixou-me… esse som do sax, no silêncio da noite, sem acompanhamento, é mesmo mágico!
Isto são as coisas de que me lembro da minha infância em Vimioso. Há mais acontecimentos e sons claro, mas estas são as sensações mais fortes.

Viana do Castelo é tambem um período muito forte, que foi o dos meus oito, nove anos aos onze anos. Viana do Castelo é uma cidade lindíssima, para mim uma das cidades mais bonitas de Portugal. Esse periodo também foi muito lindo! Deram-se aí dois acontecimentos novos para mim: um foi o coro da igreja onde comecei a cantar e o outro foi a descoberta do mar. Vimos o mar pela primeira vez!
De entre os sons que mais me marcaram, recordo vivamente o som da sirene, no farol. Quando uma pessoa escuta isso pela primeira vez… bom, Viana do Castelo é uma cidade como São Francisco: quando há nevoeiro por vezes não se vê mesmo nada. Entao quando havia nevoeiro começava a sirene ‘uuuuu’(o Fernando emita o som). Quando escutava isso era uma coisa impressionante, misteriosa. Para uma crianca que tinha muita imaginação, como eu tinha, o som da sirene trazia muitas imagens…
Bom e depois o som do orgão da igreja, um orgão a sério. Quando eu escutei o som desse orgão pela primeira vez, mmm.. fiquei… então era isso q eu queria: eu queria ir à igreja não para rezar mas para ouvir esse som impressionante. O efeito que esse som tem sobre a sensibilidade da alma da pessoa, é indiscritível. Isso e a catedral em si, a arquitectura… são coisas que me impressionaram muito.
Num documentário holandês que foi feito em Portugal sobre a minha vida lá (um documentário que não chegou a ser acabado…) andámos cinco dias em filmagens e um dos locais que visitámos foi essa igreja. Quando entrámos ouvi um orgão e fiquei muito emocionado, as lágrimas correram-me pelas faces… E na verdade, quando dei conta, nem sequer era o orgão da igreja que estava a tocar mas um orgão eléctrico, pequeno. Mas o som levou-me a esse periodo da minha infância.
Depois visitámos o antigo ‘barco hospital’ da frota do bacalhau. Também uma estória lindíssima mas deixamos agora off the recorder senão a entrevista fica muito longa (sorrimos). Mas os sons desses barcos também me ficaram na memória. Sons misteriosos!

Fernando estamos a falar dos sons mas sei que o silêncio também é muito importante para ti. De que maneira se traduz o silêncio na tua música?
Silêncio, sempre! Isso é uma das coisas mais prominentes. Grande parte dos músicos reconhece o seu valor. O silêncio é a parte mais importante da música, sem ele não existe música. Uma nota só pode ser valorizada no contexto do silêncio. Na vida é a mesma coisa: esse balanço entre a vida activa e passiva, digamos. Eu protejo-me, escuto pouco. Por muitas influências que eu sofra, quero também poder escrever as minhas próprias coisas, as que vêm de dentro. Senão a dado momento está-se só a transmitir a informação que entrou. Tem de haver um equilíbrio.
No carro nunca escuto música. Às vezes a Trees (a mulher do Fernando) põe música e eu escuto e gosto mas não sou eu que a vou pôr. Escuto o menos possivel, às vezes vou a concertos e desfruto imenso, muitas vezes não vou.
Eu adoro por exemplo caminhar em silêncio. Gosto muito! Também gosto de falar mas também gosto de pessoas que podem escutar o silêncio sem desconforto. Aquele silêncio em que cada um fica no seu pensamento, sentindo-se bem juntos. Uma coisa que me lembro do meu pai e que me ficou muito presente é que o meu pai gostava de andar pelas terras, pelo campo, mas sem falar. Eu também gosto muito disso, gosto muito desse silêncio. Então eu ia com ele, em criança eu gostava muito disso.

Há recordações da vida no Porto?
Não, na verdade não tenho grandes recordações desse tempo. Vivi lá entre os meus doze e os quinze anos. Não foi um periodo muito agradável, havia dificuldades… enquanto Viana do Castelo tinha sido um periodo melhor para nós, no Porto voltámos a conhecer bastantes dificuldades financeiras. O meu pai tinha sido entretanto despedido da guarda fiscal, por motivos politicos; foi acusado por um padre de ser simpatizante de esquerda…
Essas dificuldades já eu as senti também, já era mais velho. Trabalhava nas férias para podermos viver um pouco melhor mas… nem mesmo com isso. O Porto era uma cidade já mais agitada… não, não me prendeu muito. Então a saída para a Bélgica foi uma aventura, uma aventura muito positiva!

Como é que foi?
Podes imaginar, com quase desasséis anos, um adolescente, de alma sensível…
Fomos sempre muito aventureiros. A nossa mãe contou mais tarde que esse espírito aventureiro já vinha bem de trás da família…

Penso que é uma qualidade nossa, do povo português, esse sentimento de aventura…
Sim, e nós então tínhamos isso muito forte. A minha mãe mudou de casa vinte e seis ou vinte e sete vezes…
Então a ida para a Bélgica foi uma aventura. Para mim, com quase desasséis anos, já muito consciente do mundo que me rodeava, deixar para trás a situação em que vivíamos foi um alívio muito grande.. O horizonte abriu-se de novo. Emigrante, jovem, atraído pela música… na Bélgica havia a possibilidade de trabalhar e ganhar dinheiro para uma vida melhor. Até aí eu não tinha tido dinheiro para comprar um instrumento.

Qual foi o teu primeiro instrumento? Uma viola?
Nao. Primeiro inscrevi-me numa academia de música e comecei a aprender a tocar bateria. Mas só caixa, nesse tempo não se começava com a bateria mas com a caixa. Em casa batia com as baguettes na mesa ou num banquinho. Desconfio que fiz isso durante quatro meses. Depois comprei a caixa e só mais tarde a viola.
Esse tempo foi marcado pelas influências de fora: esses grupos, os Shadows, depois os Beatles…

Qual foi o grupo que te influenciou mais ou que te atraiu mais nessa altura?
Os Beatles, sem dúvida! Uma grande influência, uma das maiores. Eram muito melódicos.
Mas fui sempre muito aberto, nunca fiquei sob a influência deste ou daquele grupo. E havia tantos nessa altura… Primeiro apareceram os grupos de guitarra eléctrica, os grupos instrumentais: os Spotnik, os Shadows, os Rangers… esse periodo foi uma espécie de introdução ao Pop. Mais tarde começaram a associar-lhe o canto.

Depois de teres formado alguns grupos, sempre acompanhado do teu irmão, o António, apareceste com o Jesse & James…
Sim, isso foi o período mais para o fim dos anos ’60. Entre ‘60 e ’61 começámos com grupos pequenos: Robots, The Mods, … esses nomes assim meios ‘arti facts’ (risos). Nessa altura tocávamos, eu e o meu irmão, com dois sicilianos. Esse período é já o esboço do nosso integrar de várias nacionalidades. Esse lado aventureiro de novo a buscar novos horizontes. Às vezes até trazíamos músicos de Londres.
Os contactos não são planeados, são a vivência, o nosso dia-a-dia. Ali não havia agenda (rimos porque a palavra ‘agenda’ faz parte do léxico internacional, quando queremos arreliar um bocadinho os holandeses). Esses contactos são muito enriquecedores, a todos os níveis. São uma verdadeira escola da vida!

Houve dois acontecimentos tristes na Bélgica a nível familiar: um foi a morte da tua irmã e o outro a morte do teu pai. De que maneira é que esses acontecimentos te marcaram? Em que medida é que eles afectaram a tua vida pessoal e musical?
Enriqueceram a minha vida.
Quando a minha irmã morreu, eu era muito jovem ainda, ainda nao tinha desasséis anos, estava no princípio da minha vida… mas são coisas que uma pessoa nunca esquece. Mas claro foi para todos nós diferente; para a minha mãe foi uma ferida que nunca curou. A minha curou e a cicatriz enriqueceu-me. A morte do meu pai também. Na altura em que ele morreu foi um período da minha vida em que eu estava um bocado em baixo. Também me enriqueceu no sentido em que comecei a dar mais valor à vida, comecei a tomar mais consciência daquilo que tinha e àquilo que nos rodeia: a familia, os amigos, e os contactos. Não posso dizer que tenha afectado directamente a minha vida musical. Mas faz parte do meu material artistico! Isso é que me deu pau e pedra para esculpir.

Fizeste agora um gesto de esculpir; esculpes a tua música, dás-lhe forma tal como o escultor trabalha a sua peça. Uma imagem muito bonita.
Eu sou muito atraído por esse lado da arte, na música. Por essas formas que por vezes são muito instantâneas e outras vezes mais elaboradas. O escultor tem uma matéria prima, a escultura não se faz duma vez; é a visão do que se quer fazer sempre acompanhada da correcção. Uma curva faz aparecer a outra. É como uma mão que acaricia. E a música é isso, é ir dando forma. Mas sempre como uma vivência. É por isso que eu sou mau no estúdio; lá falta-me o contacto que desperta em mim o sentimento. A ligação com o público tráz-me isso. O estúdio é para mim muito árido, inspira-me pouco.

Fernando aos 31 anos vieste viver para Amsterdão, com o António. O que vos fez sair da Bélgica?
Vim com o meu irmão, a nossa mãe só veio mais tarde. Novos contactos, o meio social que foi alargando.
Nós vivemos o ciclo da Bélgica, virámos vedetas e tivemos depois o nosso declínio. Declínio que cada artista criativo sente. Se a pessoa está em contacto com a sua arte sente isso. Tudo o que sobe tem de descer! São ciclos normais. O sucesso que parece uma coisa muito atraente perde o atractivo, uma pessoa fica cansada. Começou a haver um desfazamento muito grande entre a vedeta e a pessoa que se eu era interiormente. O que me atrai na música é a alma e, por fim, virou tudo um show business, já não havia alma nenhuma.

O que é que te atraiu mais na Holanda?
A energia! A energia das pessoas, do país. No final do nosso periodo de Jesse & James, Bruxelas era uma cidade muito atraente e viva mas começou a haver muitas drogas, muito fumo, muita heroína… e ver amigos que nunca mais saiam desse ciclo… a energia comecou a ficar muito negativa. Aqui também havia drogas mas esse grupo era muito mais restrito, a energia geral era muito mais positiva.
Aqui começámos outro periodo da nossa carreira musical. Com muito positivismo, então foi um outro desenvolvimento.

Bruxelas foi o fim de Jesse & James, o que é que começou aqui em Amsterdão?
O desenvolvimento da identidade. Dantes cantávamos em inglês e a dado momento comecei a perguntar-me: o q é q eu sou? Não sou muito bom em esconder… Então comecei a cantar também em português; redescobri a língua portuguesa. Os brasileiros estavam no mesmo desnvolvimento do pop, Veloso, Gilberto Gil… também me inspiraram. Comecei a escrever em português e comecei a tocar acústico. Depois comecámos a desenvolver um samba-rock, fado-rock. Na verdade era uma sopa musical. Mas isso nao importa, o que importa é se a sopa tem gosto. Eu passo por cima desses rótulos: samba, fado,… eu faço sopa! ( rio-me porque o Fernando faz uma sopa musical extraordinária mas ele também cozinha excelentes sopas!) A sopa é boa, come-se e bebe-se! A nossa tradição musical foi sempre esse entrelaçar de experiências e de géneros musicais. Então começámos um samba-rock latino, multicultural. Foi o período de Amsterdão no Melkweg, Kosmos, Paradiso… nós éramos a house band desses centros, Foi o tempo do ‘Sail/Jóia’. Fez muito sucesso e foi um periodo muito lindo. Cada período tem a sua energia, o seu apogeu e o seu declínio; a Primavera e o Inverno. Então esse foi o primeiro ciclo de Amsterdão. Tem muito a ver com o voltar um pouquinho às raizes. Raízes mais no sentido da língua porque a nível musical… nós saímos de Portugal tão novos. Pouco se experimentava a nível musical nessa altura em Portugal.
Depois comecei também cada vez mais a escrever sobre a minha infància, sobre a os lugares que me ficaram na memória. Sem querer voltar àquele lado interiramente português, que aliás uma pessoa já nem pode, já houve tanta transformação pelo caminho. Uma pessoa não pode ser o que nao viveu, só pode ser aquilo vive.

Lembro-me de ter dado, no teu cd ‘Meu fado’, um toquezinho nalgumas letras; notava-se de facto na tua escrita, que tinhas muitas influências de várias línguas.
Eu ainda hoje tenho isso; eu escrevo em português mas as frases são por vezes, contruídas a partir do francês ou do inglês. E é curioso que eu voltei às raízes, ao português, através do brasileiro. Sinto que o português do Brasil se desenvolveu um pouquinho mais livre. Por outro lado, quanto mais escrevo em português, mais começo a defender as formas da língua mais conservadoras. Hoje em dia vejo certas palavras em português-brasileiro e pergunto-me: que é isto isto? (risos). Mas, voltando à imagem da escultura: se uma esquina é muita árida, porque não arredondá-la um pouquinho? Penso que foi isso que os brasileiros fizeram:-)Fernando, a tua música foi sempre muito intuitiva e o facto de terem tocado sempre com músicos de várias nacionalidades, transformou a tua música um pouco num arco-íris que a põe, como falámos há bocadinho, acima de possívéis rótulos. Sempre me fascinou muito essa tua arte de incorporar na tua música todas essas influências, mas de tal maneira que ela vira sempre uma coisa muito tua.
Sim tem a ver com o desenvolvimento, com a experiência. Há por vezes elementos que se podem juntar mesmo quando uma pessoa não sabe ainda ao certo o que poderá sair. Mas há uma certa intuição que se desenvolve e em que se aprende a confiar. Isso tem também a ver com a experiência de vida, não com uma coisa que se estuda numa escola. E tem também a ver com o que falámos no início: o espírito aventureiro. Há sempre uma dose de riscos. O incógnito tem sempre um lado muito atraente.


A tua mãe, uma mulher muito forte, foi um marco muito grande na vossa vida. Tu dedicáste-lhe uma canção: “À janela”, que eu considero uma canção extraordinária, de um sentimento…
Éssa cançao é uma simples imagem, é uma fotografia.
Sim a nossa mãe foi um marco, uma âncora na nossa vida. O amor do nosso pai, de quem posso falar também com muito carinho, é muito mais abstracto; havia pouca convivência. A nossa mãe sempre esteve muito mais próximo de nós. Um símbolo de força, sem dúvida, uma força da natureza. Quanto mais idade fui tendo mais valor fui dando a isso; enquanto se é novo nem sempre se quer essa força por perto (ri-se). E depois há toda uma história que só quando ela é contada é que começámos a ver, na verdade, o que a minha mãe sofreu com o pai dela e com a avó…e aí começa a dar-se ainda mais valor. Sim, a nossa mãe é um exemplo de força e sempre a vejo com orgulho, como um exemplo. Uma mulher que ficou viúva aos cinquenta e cinco anos… Linda, uma mulher linda! Só tinha conhecido o meu pai e não quis outro homem. Virou-se sempre sózinha, nunca quis a ajuda de ninguém.
É hoje uma mulher de noventa e quatro anos mas ainda muito lúcida.
Quando começou a ficar mais velhinha passava muito tempo à janela. Claro que eu já tinha visto muitas vezes pessoas idosas à janela, mas um dia olhei da rua para a minha mãe e isso tocou-me tão profundamente… Foi quando escrevi essa canção.


Estou muito contente com essa canção, com essa espécie de homenagem à minha mãe.
Há sempre coisas mais profundas que outras. O trabalho dum artista evolve à volta duma jóia; essa jóia a gente procura e às vezes encontra-a por acidente, outras vezes tem de trabalhar mais à volta…e escreve-se um pouco aqui, emenda-se um pouco acolá, até chegar a esse núcleo. Uma pessoa por vezes dá-se conta que o trabalho se reduz a umas quantas peças, ou temas e o resto são as tentativas de encontrar esse núcleo, essa essência.

Quais são na tua carreira essas jóias?
“Um mundo sem fim”, “À janela”… há mais mas também não é a mim que me permite julgar isso.
Para mim estes dois são esses núcleos, essas jóias. O que não tem nada a ver com os sucessos!

Que podem ser sucessos interiores…
Sim, sim, exactamente. Não necessariamente sucessos para o público. E às vezes são-o para ambos.


Houve um periodo de Jacques Brel, que para ti veio mais tarde…
Fiz esse trabalho com o Paul de Munnik. Foi mais uma viagem que faz parte das influências na minha música. Às vezes há influências meio ocultas, as influências nem sempre são visíveis; por vezes vêm muito diluídas em elementos que tu nem dás conta. Enquanto jovem na Bélgica eu estava exposto ao trabalho de Jacques Brel, de Ferrat… eu ouvia claro!
A construção melódica, a estrutura de ‘À janela’ é mais em chanson, talvez até com uma mistura do fado português (e o Fernando canta uma estrofe). O que foi uma coisa de que eu não me dei conta na altura. Então dei-me conta de certas influências, do valor que dou a Jacques Brel, que é muito maior do que no meu tempo de Jesse & James. Eu fazia nessa altura uma música completamente diferente. A música de Brel era mais intellectual, tinha uma riqueza de texto incrível… mas na verdade não era só o texto, a música também era riquíssima! A influência dele foi mais forte do que eu pensava e por isso resolvi fazer um programna onde pudesse exprimir isso, interpretando músicas dele mas à minha maneira. Estou muito contente por ter realizado esse trabalho. Nao foi fácil, foi bastante dificil até, sou sincero. Mas estou contente por ter feito uma coisa que faz parte do ciclo da minha vida de músico.

Foi dificil… em que aspecto?
No aspecto musical encontrei de caminho gente para fazer isso comigo. Paul de Munnik que é um grande músico e um grande admirador, e a Riet Muylaert, uma cantora belga. Mas foi difícil expôr isto ao público que não estava receptivo; nem do meu lado nem do lado do Paul. A grande parte dos teatros tiveram muito público mas outros tiveram muito pouco. O nosso público não aceitou de caminho que eu ou o Paul fossemos cantar Brel. Mas foi um programa muito lindo. Gostei muito e estou muito contente de o ter feito com o Paul. Mas aí está mais um aventura. Isso atrai-me!

Há uma composição tua e de Stef Bos que fala da procura do equilíbrio:
“Ik woon niet waar ik ben geboren / leef altijd tussen wal en schip, / tussen het Zuiden en het Noorden / zoek altijd naar een evenwicht. …”
“Eu não vivo onde nasci / vivo sempre com um pé de fora / entre o sul e o norte / procuro sempre um equilíbrio …”

Encontráste esse equilíbrio?
Sim essa letra retrata de facto a nossa história. Eu compus a música e o texto é do Stef. Stef Bos é um grande escritor, é mesmo um homem de letra. Eu parto da música e depois adapto-lhe a letra, ele escreve primeiro a letra e adapta-lhe a música.
Demo-nos conta que estamos na mesma situação: ambos vivemos fora do país onde nascemos. Ele é holandês e vive na Bélgica. Eu também fico, de certo modo, sempre com um pé de fora (tussen wal en schip). Essa dualidade é muito presente em nós e ao falarmos sobre isso nasceu logo essa composição.


Tens uma casa maravilhosa em Portugal para onde vais muitas vezes... que relação tens com Portugal?
Adoro passar umas semanas ou até uns meses em Portugal mas não conseguiria viver lá. O que é que eu faria em Portugal? Eu vivo no lugar onde posso estar activo na minha carreira, onde posso trabalhar, e onde me dão valor.

A nível professional Portugal nunca vos deu entrada. A que se deve isso?
Bom e reconheçamos desde já que, infelizmente, como dizemos lá: ‘Portugal é melhor madrasta do que mãe’.

Deve-se a várias coisas: a minha música é de tal modo um casamento de elementos, e só agora em Portugal começam a brincar um pouco com isso. Daqui a uns anos essa distância irá desaparecer. Eu sou ainda um pouco a ovelha preta entre o rebanho. As pessoas escutam-me muitas vezes com o lado analítico e a música não se pode escutar com o lado analítico. É preciso estar aberto; gosta-se ou não se gosta. Quando uma pessoa começa a analisar já não está a escutar. Em Portugal analisam-me muito: o sotaque… que sera? Cabo verdiano, brasileiro, angolano??? Depois musicalmente vão em busca dum rótulo e a minha música não é isto, nao é aquilo… as pessoas não conseguem situá-la e deixam de escutar.
Isso antigamente desiludia-me um pouco, essa falta de abertura. Depois cheguei a um ponto onde já não me faz diferença. Não me quero impor a ninguém, não peço nada a ninguém nem espero nada de ninguém. No geral os portugueses que gostam da minha música são pessoas já mais abertas, vão para além das formas. Agora em Portugal começa a haver um certo desenvolvimento nesse sentido. Achei curioso que os jovens lá também se estavam a questionar sobre a forma do fado. Fizeram um álbum que se chama: “O outro lado do fado”. O fado no princípio do século não se fazia acompanhar da viola mas do piano… E saíram certas edições nessa altura que falavam das raízes do fado até à escravatura. Então esse questionar é saudável.
E claro, nao é só o fado que representa Portugal.

Eu espero que daqui a alguns anos Portugal te receba de outra forma! Seria bonito um certo ‘voltar a casa’, seria justo que Portugal reconhecesse um pouquinho o teu valor.
Dantes era importante para mim, agora também já lá vai. Mas é bonito ver a evolução e o questionar musical dessa nova geração.
Portugal durante cinquenta anos foi na verdade muito isolado. Mas ressalve-se, nós temos também dessa altura uma riqueza musical muito grande; por exemplo quando escuto a Amália… (faz um gesto de arrepio). O que é bom, é bom!
É pena que alguns jovens que não viveram isso se queiram agora fazer passar por embaixadores do género. Com o jazz na verdade passa-se a mesma coisa: há um certo desfazamento… muitos poetas, vem outro põe-lhe a música em cima…

Se entendo bem o que queres dizer, referes-te um bocadinho à perda da alma.
Sim um pouquinho! A alma…!

Fernando, lembro-me dum projecto teu na Bélgica em 2000, com o escritor J. Rentes de Carvalho (uma outra figura que é muito mais (re)conhecida e valorizada aqui na Holanda que em Portugal) onde tu fazias um acompanhado musical e ele lia poezia. Fazes trabalhos desses ainda?
De vez em quando faço isso ainda, mas pouco. Curioso tu falares disso agora. Nesse jantar tivemos uma conversa maravilhosa e ele na altura mandou-nos um email de agradecimento, com um soneto. O primeiro soneto que ele escreveu, porque para ele, escrever livros é mais o trabalho de pesquiza. Um soneto, sobre nós, eu e o meu irmão: ‘The borinage kids’. Era para eu lhe pôr uma música mais tarde mas nunca encontrei a forma. Um soneto é uma estrutura muito complexa que eu não consigo pôr facilmente em música. Mas decidi usá-lo agora como introdução ao meu cd. Já não tenho contacto com o Rentes de Carvalho há anos; ele retirou-se muito, vive em Trás-os- Montes, está pouco cá. Disse-me que estava de acordo que eu usasse o poema mas que tinha de lho enviar porque ele já não se lembrava do que tinha escrito. Quanto ao cafézinho, diz ele: tens de vir cá bebê-lo a Trás-os-Montes. (risos)

A tua carreira musical na Holanda está cheia de encontros, tanto no palco como no estúdio, com uma gama de músicos holandeses muito conceituados: Paskal Jakobsen dos Bløf, Paul de Leeuw, Trijntje Oosterhuis, Paul de Munnik de que ja falámos,… uma lista bastante longa, na verdade. Um trabalho maravilhoso que eu não vou referir agora aqui… talvez numa outra ocasião.
Fala-nos um pouco sobre este teu novo álbum que vai sair agora em Setembro, com o título: “E terno”. Ë um titulo maravilhoso, esse jogo de palavras: eteno, e com ternura.

Estou contente por ter encontrado este título que transmite o conteúdo das canções, que na verdade é uma continuação do que eu faço já há muito tempo. As minhas canções são baseadas no que eu sou, o que vejo, o que sinto.
Há uma parte da minha vida que foi afectada pela morte e pelo nascimento; a morte do nosso irmão mais velho, há ano e meio e o nascimento do meu netinho há um ano. Tem umas canções que exprimem esse grande sentimento de perda, outras que exprimem a alegria do nascimento. Retrata também um pouco o facto de eu estar a ficar mais velho, que também não é de banalizar. Tudo isso para mim faz um ciclo de vida: nascer, crescer, rejuvesnecer, envelhecer, morrer: o eterno do terno, o terno do eterno.
As raízes entrelaçadas, o desenvolvoimento a nível pessoal e musical, pedaços da infância, da vivência em vários paÍses, as influências dos diferentes estilos musicais nacionais e estrangeiros, a morte, a vida, o nascimeto… na verdade tudo aquilo que eu sou.
O Paul tem dois duetos comigo em holandês e em português. Eric Vloeimans também tem dois temas que toca maravilhosamente, muito lindo! Regis Gizavo tem dois temas e depois o meu team, o meu irmão António e o Juan Pablo que já me acompanha há vinte 20 anos.

Estou curiosíssima e fico ansiosa pelo lançamento desse novo álbum!

Entretanto o dia tinha arrefecido um pouco, fechámos os casacos, despedimo-nos e montámos nas bicicletas, cada um para o seu lado. O parque estava agora mais vazio, os pássaros continuavam a chilrear alegremente, e eu… eu afaguei-me com esse grande privilégio que é o de ter amigos.

Franse geluiden
Gonny Kruisdijk

Op een dag besefte ik dat mijn leven in Frankrijk geen avontuur meer was, maar een vertrouwde nieuwe omgeving. Ik maak deel uit van het dorp en de natuur. De geluiden zijn vertrouwd, de geuren, de dieren en de mensen. De stilte was een genot, maar langzaam klinken nieuwe geluiden. Ik woon op de heuvel, voor mij ligt een dal en mijn uitzicht is ook weer op heuvels. Dus rollen de geluiden naar beneden. Je kunt duidelijk de gesprekken horen van mensen die je met het blote oog amper kan zien. Wat kunnen ze eigenlijk van mij horen...? Horen ze mij ook..? Kunnen ze mijn hoesten horen, mijn zachtjes zingen..? Zijn de vogels nou dichtbij of juist aan de overkant van de berg...? En het bosmaaiertje heel ver aan de overkant, klinkt alsof hij op een meter afstand in mijn eigen tuin aan het maaien is. Alle geluiden lijken heel dicht bij te zijn. Alleen de echo verraadt de afstand.
Maar heel vaak is het stil, muisstil....
En daar ben ik voor gekomen. Het is heerlijk.
* Er zijn koeien, koeien, mooie witte wollige koeien. Met krulletjes en nieuwsgierige ogen. Ze zijn gewoon blij, want ze staan met de hele familie in de wei. Een enorme stier met zijn vele vrouwtjes en kalfjes. Ook hij probeert met geluiden duidelijk te maken wat de bedoeling is. En op het moment dat één van de koeien afgevoerd wordt met een kar, zijn alle koeien de hele nacht aan het loeien. Hartverscheurend.
* Er zijn kerkuilen, ze zitten 's avonds op mijn muurtje. En vliegen zo stil, dat je gewoon schrikt van hun enorme vleugels als ze over het terras vliegen. Maar hun jongen blazen...dat klinkt alsof er iemand in ademnood is. In september is er wat anders aan de hand, dan krijsen de uilen als heksen.
* Er zijn ontelbare vogel soorten. In het prille voorjaar klinken er prachtige gezangen, daarna flinke twetter partijen, vanwege ruzies..(om de huisvesting?) En ten slotte klinkt er weken lang een doorlopen geschreeuw van de jongen om voedsel. Na twee uitgevlogen nesten, is de rust weer terug gekeerd en is het genieten van de vooral avond gezangen. De merel zingt liefelijk, waarna de zwartkop het nog eens heftig over doet. De buizerds in de verte geven kai geluiden en tenslotte is het de zwarte roodkraag die het laatste woord heeft. (al klinkt hij als een typmachine). Elke avond is er een vergadering van de kraaien, die zich verzamelen bij de grote lindeboom.
* Er zijn mensen.
Ik zal maar niet over het Franse taaltje beginnen. De meeste geluiden komen toch van de herdenkingen, de feesten waarvan Fête de la musique het luidruchtigste is, en de brocantes met muziek uit de streek, de draailier, de trekzak en de doedelzak.
Het is wel de bedoeling dat je aan de feesten deelneemt, en liever nog, zelf ook muziek inbrengt.
* En er zijn kerkklokken. Ze zijn dichtbij en het beieren was bedoeld om het angelus te bidden. Om 7 uur 's ochtends, om 12 uur 's middags en weer om 7 uur 's avonds. Eerst drie korte slagen, dan nog twee keer en dan een tijdje het echte beieren en een afsluiting met drie slagen. Wat er gebeurd is weet ik niet, maar hij doet dat al een jaar niet meer. Er resten slechts drie keer drie slagen. Heeeeel jammer is dat. Het had iets heiligs. Zoals alles in deze streek.
Het heeft waarschijnlijk niks met Frankrijk te maken, die rust, die geluiden. Ik denk dat Nederland op het platteland hetzelfde klinkt.

Tarot: Staven prinses
Petra Stam

Deze kaart komt van de Crowley Tarot, en geeft aan dat de periode van angst en belemmeringen wordt achtergelaten. De tijger staat symbool voor angst en belemmeringen in de eigen natuur; maar deze tijger is getemd. De oude belemmeringen zijn op het altaar gelegd en worden geofferd en opgegeven. Het is een transformatietijd van het oude naar het nieuwe. Zowel de ramshoofden op het altaar als de zonnestaf geven aan dat dit een lentekaart is, de tijd van vernieuwing, het nieuwe begin en de terugkeer van de zon. De Staven Prinses is naakt, ze durft zich bloot te geven en hoeft zichzelf niet te verbergen. De veren op haar hoofd zijn als antennes die ervoor zorgen dat ze de dingen duidelijker ziet, de verruimde waarneming. Ze danst en voelt zich vrij, passievol en vol energie. Dit is een goede tijd om het avontuur op te zoeken of iets nieuws te beginnen. Oude beperkende angsten en onzekerheden vallen van je af in de toenemende lentewarmte en zonnestralen. Voel welke kracht je op voelt komen, waarin je kracht en passie liggen, want dat leidt je naar de volgende stappen in je leven!
Sound & Silence
John Schwab
‘Sound is at least 50% of the experience’. Anyone who has a home theatre knows that when it comes to enjoying movies to their full immersive potential, just how true that statement is. To experience a movie the way it was intended by the film makers it is essential to have a surround sound system. The best sound systems not only give you the big sounds in a big way but also reproduce the silences and softest sounds with absolute clarity. Effects heavy films are especially good for taking advantage of the new home theatre technology to give one the closest experience that matches the cinematic. But there is also another type of movie that showcases the potential of the home theatre system even more beautifully.

Non-verbal visual documentaries are filmed in the most exotic and sometimes isolated locations around the world and accompanied by only an eclectic soundtrack of music and natural sound. With no story or dialogue, the awe-inspiring images take on a profound and heightened sense of wonder, while at the same time showing our destructive impact on the planet.

These films are a small niche sub-genre within the documentary genre made by only a hand full of very dedicated, independent film makers. People you have probably never heard of but sound vaguely familiar, people who have, with their visions, influenced many conventional filmmakers and television commercials. These people want to make you think about what you’re watching and you can see something new with every viewing. These films are timelier now than ever and have lost none of their significance.

People who watch these movies rarely see them only once. The timelessness, pure beauty and thought provoking nature of these movies makes people want to see them over and over again. There are people who have reportedly watched these films 50 or 60 times if not in the hundreds. I consider them must viewing at least once every year.

Godfrey Reggio, Philip Glass, Ron Fricke, Alton Walpole, Mark Magidson, and Lawrence Taub are just some of the people involved in the production of these amazing films.

If you love beautiful cinematography of exotic locations put together in thought provoking ways and accompanied by a broad array of eclectic music, you will love this non-verbal, visual form of Total Cinema, where sound and image is everything. Don’t miss these amazing films:
Koyaanisqatsi: Life Out of Balance 1983 Godfrey Reggio
Powaqqatsi: Life in Transformation 1988 Godfrey Reggio
Naqoyqatsi: Life as War 2002 Godfrey Reggio
Anima Mundi 1992 Godfrey Reggio
Chronos 1985 Ron Fricke
Baraka 1993 Ron Fricke

 

 

These movies are more silence than sound but are wonderful meditations on life.

Into Great Silence is a documentary without narration or a soundtrack and has long scenes of stillness so it can be challenging to watch for the modern audience who is used to a faster paced action packed movie. But this documentary has its rewards for the patient and curious as it reveals the daily life of monks living in what must be one of the, if not the most, isolated monasteries in the world. Nestled high in the French Alps, the Grande Chartreuse monastery of the Carthusian Order - founded by St. Bruno of Cologne in 1084, is completely restricted to outsiders and has some of the most stunning picturesque scenery. Its monks are totally dedicated to the service of God and practice permanent silence. Only after years of persistent requests was the German director Philip Groning finally given permission to film inside the monastery. What is revealed is quite amazing as monks in complete silence go about their daily routines of worship and we are shown a world untouched by technology and stunning beauty. Babies is another excellent documentary with very little dialogue and no soundtrack as it follows four babies from four different parts of the world (Kenya, Mongolia, Japan and USA) from birth until they are one year old. This interesting experiment reveals how different cultures treat and raise their infants and the impact that our environment has on us as we learn to take our first steps. I like this movie because of the interesting differences in cultures and environments, and the different personalities of the babies themselves.