Elliott Patrick

11 going on 12.
If my heart could speak it would send you a seasons greeting with love and compassion and hope everyone gets all they are needing.
My mind speaks to the space between us, as snow falls from the heaven, with sincere hope that peace could become a reality, if we are willing.
My spirit goes out in every direction with the wish we learn to love each other more than our possessions.
For the year that has passed I hope for all it was pleasant and the new one coming is a gift filled with love and joy yes the perfect present.
Reason.
My heart is filled with love for the kindness of giving and this waters the roots of truth and my reason for living.
I disregard false praise and admiration and would trade them completely for insights with my friends on the awareness of sharing.
I wish I could return the great respect that’s always been shown from my teacher’s, for the joy and peace of mind that’s given.
To see the unselfish untarnished reality that they all pursue.
Hoping with every part of my being their quest to bodhisattva or Buddhahood will someday come true.
Thank you.

01/05/12
Cobweb
The sun will shine even if we all kill ourselves, as rain will fall when there’s no one else.
This happened to the dinosaurs a moment here then no more.
This world hangs on a cobweb between heaven and hell and it’s up to each of us, do we ascend or fall into the vices that compel.
In a life that, if granted we might live a hundred years why not enjoy the beauty and love that we can for the short time we’re here.

01/21/12
I Believe

I believe Jesus, Buddha, Krishna are the same being.
Hindu, Muslim have as much in common, as colors that are identical, except in the shading.
I think Judaism and Shinto match like gloves, persistently they’ve chosen not hate but love.
I see in every religion an ultimate truth, then it fractures into splinters deceitfully petty instead of enjoying the fruits.
I hold homage to what brings us together in peace and resolve all fighting a promise to our children will finally cure this disease.

01/26/12
Look
Don’t look for me in the words that I write,
or questions you ponder in the vastness of night.
Don’t look for me in a body that grows old.
Look for me in the truth that I’ve shown.
Remember we share the same light,
crawled from the ocean’s and try to do right.
Please see me as a good man who tried to explain
nothing and how its nice to be kind and a bit insane.

01/11/12
A Breath
Take a breath and feel the others who are part of this need.
Drink and taste the same water that has given life to the future and the past as it does for you and me.
Let the sun warm your skin, the kiss of the breeze and hug the wind.
Be blessed with the flowers of spring and the beauty of the bird’s songs as they sing.
Let natures orchestra fill your mind with ten thousand sounds in a moment which is impossible to define.
Love to all with wishing suffering to cease and the energy of compassion fill your heart with unselfish peace.

05/20/12
Dandelion
From a dandelion’s white puff, a single parachute floats in the breeze.
The separation from its group with no wants or needs, any direction is the correct way to go, a small chance to land in a place it could grow.
But for now it is free in the sun and the wind, between two worlds flying high or to descend.
Beauty so unencumbered and free, the only thing that has attachment to it, is me.

06/27/12
Oskar
I wish I had Oskar’s mind.
For his intentions and actions are so unselfish and kind.
This gentle child has a golden touch, causing indifference and suffering to turn into dust.
A smile that melts the hardest of hearts and the love he reflects brings alive the stars.
My friend, my joy, my Grandson divine.
Be strong with this true direction and you’ll do just fine.

08/01/12
A LUZ INESGOTÁVEL ARDEO que se detém sob lâmpadas como se um grito?

No silêncio clama a boca, a secreta música

de matérias que ardem quando o sangue

inunda a torrente do céu e sabemos

como tudo se produz ou impacienta.É uma emboscada que desgasta os nomes e tremula

como pássaros nos seus ninhos, declina a penumbra

e alto ergue a respiração exacta ou a extrema sede

das árvores como irmãs que encostam no rosto

as nossas mãos e a folhagem dos espelhos.Na sua dor ou soberba adormece a pedra incorrupta

até que a dança limite na sua noite de sílabas

velocidade ou fome e um sopro ilumine

amando de lado a lado estrelas cometas ou peixes.No clamor, a luz inesgotável arde e arde a nudez

límpida e de tudo isto a escrita no seu lápis

rasura a pele impossível, na agonia da sua intensidade

surgem vértebras ou sandálias –,o sangue acolhe no teu coração a terra.Jorge Velhote & Sara Canelhas

THE TIRELESS LIGHT BURNSWhat hinders under the lamps as if a cry?

In silence yells the mouth, the secret music

of matters that burn when blood

floods in sky’s torrent and we know

how everything yields or grows impatient.It is an ambush that erodes names and trembles

like birds in their nests, declines the penumbra

and high raises the exact breath or the extreme thirst

of trees like sisters who rest on their face

our hands and the leaves mirrors.In its pain or pride sleeps the incorrupt stone

until dance borders on its night of syllables

velocity or hunger and a breath enlightens

loving from side to side stars comets and fishes.In the clamor, the tireless light burns and burns the limpid

nudity and from all this the writing in its pencil

erases the impossible skin, in agony of its intensity

arise bones and sandals –,the blood shelters in your heart the earth.Jorge Velhote & Sara Canelhas

H(Art)

Gescheurde foto
Gekwelde geest
Angst voor wat mooi was
Maar is geweest
Alles onder controle
Geen uitbundig feest
Want als je wilt sturen
En spontaniteit vreest

Kan de liefde niet meer stromen
Verzadigd vet verhard het meest
Om de stolling te voorkomen
Eerst een massage van de geest
Om de stolling te voorkomen
Eerst een massage van de geest


Gekleurde foto
Uitbundig spagaat
Scheurende auto
Lachend gelaat
Bestemming bereikt
Niet langer op reis
De Alchemist komt aan
Eens ging hij daar vandaan

Want nu de liefde is gekomen
Onverzadigd één groot feest
Leef ik als in mijn dromen
Alsof het altijd zo is geweest

Een verward hart
Open zenuw niet verstard
Kwetsbaar mooi
Angst in de plooi
Stromend hart
Dat liefde strooit
Kwetsbaar mooi
Niet door angst verhard


Nu de liefde is gekomen
Onverzadigd één groot feest
Leef ik als in mijn dromen
Alsof het altijd zo is geweestTekst en muziek Nico Buisman
Kunst is…
Riccardo Alberelli
Denk niet

Dat het stopt

Het stopt niet

Het stopt nooit

Alleen zul je nooit

Een ander einde kennen

dan je eigen einde

en het einde

van de mensen

die je kende

en er niet meer zijn

Kunst is nalaten

aan de vergankelijkheid

Kunst is heilig moeten

Je kon niet anders

dan dit wat je deed

toen niemand keek

Kunst is overgave

aan de kronkels

de tegendraadsheid

in alle eenzaamheid

het pad lopen dat niemand liep

of slechts een enkele reisgenoot

Kunst is verbazing

kijken door de ogen van een kind

nog niet vervuild met herinneringen

oningehouden zingen

VEM GAIVOTA VEM, VEM

Vem gaivota vem
vem num astro
vem num sonho
vem num mastro
vem no frio
vem no tempo
vem no vento
vem no rasto de um navio

Vem no preciso momento
vem numa onda do rio

Faz o ninho numa fraga
vem na vaga
vem na voz
vem numa estrela-do-mar
vem no luar
que ha em nós

Vem na triste melodia
vem num grito magoado
vem num cantar de agonia
e vem na asa dum fado

Se na hora da chegada
ainda ouvires o meu cantar
se eu tiver fogo na mao
e uma chama no olhar
leva a minha voz cansada

E pelo azul do mar
espalha o meu coraçaoCOME SEAGULL COME, COME

Come seagull come
come in a star
come in a dream
come in a mast
come in the cold
come in the time
come in the wind
come in the ship trails

Come at the right moment
come in a river’s wave

Make the nest in a rock
come in the wave
come in the voice
come in the sea star
come in the moonlight
there is between us

Come in the sad melody
come in a scream of pain
Come in the singing agony
and come in the wings of a fado

If when you come
you still hear my singing voice
if I will have fire in my hand
and a flame in my eyes
take with you my tired voice

And spread my heart
along the blue of the sea


Humberto Sotto Mayor

Annemieke de Graaf

Brendan West

Fannie Coenen (1974)

Ik laat mij in het bijzonder inspireren door de natuur, waar ik al op jonge leeftijd doorheen struinde op zoek naar een plek waar ik tot rust kon komen, maar ook naar avontuur.
Ik verzamelde mooie schelpen, stenen, plantjes en bloemetjes; verzorgde konijnen, kikkers en verweesde poesjes; bouwde boomhutten en dammen; ging kamperen, deed mee aan speurtochten, en verdiepte me in de boeken van o.a. 'Wipneus en Pim' en 'De Vijf'.
Daarnaast schreef ik mijn eigen gedichten en verhalen waar ik tekeningen bij en een schaduwspel van maakte, en creëerde zo mijn eigen wereld, waarin ik me prettiger voelde dan in de echte wereld.
Inmiddels, vele jaren later waarin ontelbare verzamelingen van ervaringen: verhuizingen, vriendschappen, scheidingen, opleidingen, cursussen, therapieën, workshops, werkplekken en andere levensgebeurtenissen, kan ik zeggen dat de struintochten op zoek naar zowel rust als avontuur nooit zijn gestopt. Mijn gevoeligheid, mijn creatiekracht, mijn fascinatie voor kleur en textuur, detail en compositie, dat alles en nog meer gebruik ik als ik tuinier, teken, schilder, schrijf, en foto's maak. Het verhaal van mijn leven ontstaat al gaande. Ik word geleid door dat wat zich aandient in het moment, ik houd de symbolische pen vast, maar het krampachtige ‘zo netjes mogelijk' proberen te schrijven, is er gelukkig steeds minder bij.

De originelen van de 3 potloodtekeningen die bovenaan geëxposeerd staan op mijn kunstpagina in editie nummer 9 van Quo Magazine, zijn in passe partout te koop bij de Oneness Webshop, initiatief van ZininZijn, centrum voor bewustwording en zelfrealisatie.
Ik heb bij ZininZijn eind oktober 2011 een training gedaan, de 'Power 3daagse'.
Hierin werd ons de vraag gesteld, te kijken in onszelf, eerlijk, naar wat je niet accepteert van jezelf, waar je vanaf wil, wat je verbijt, waar je een oordeel op hebt, en op welke manier dit dus gespiegeld wordt door de mensen in je omgeving. Iets te kiezen waarvan je graag zou willen dat de Divine het van je weg zou nemen, en vervolgens te kijken wat je daarvoor in ruil terug zou willen geven, zèlf; welke wederdienst je er tegenover zou stellen, als een 'Agreement with the Divine'.

Ik heb gevraagd of de Divine mijn fundamentele zelf-afwijzing van me weg wil nemen, en in ruil daarvoor heb ik een aantal intuïtieve tekeningen aan ZininZijn gegeven om te verkopen in de Oneness Webshop, waarbij de opbrengsten voor het centrum zijn.
Tot op heden (juni 2012) zijn ze nog niet verkocht.

http://www.onenesswebshop.nl/index.php?item=&action=page&group_id=20000074&lang=NL
Henk Bezuijen

Ik ben geboren in Amsterdam West (1950) en als kind verhuisd naar Noord waar ik nog steeds woon en werk.

Mijn werk bestaat hoofdzakelijk uit landschappen, stillevens en portretten, uitgevoerd met diverse materialen en technieken. Naast mijn vrije werk, doe ik ook opdrachten.

Werk van mij is o.a. aangekocht door het G.V.B. van Amsterdam.
In 2011 is een drieluik van mij onthuld in het mariniersmuseum in Rotterdam met als thema het werk van de Nederlandse mariniers in Afghanistan.

Op de Rietveldakademie en later de Koninklijke Akademie voor Beeldende Kunsten in Den Haag heb ik in 1975 de MO-tekenaktes behaald. Tot 2011 ben ik, naast het vrije schilderen, ook werkzaam geweest als tekendocent.

Tekenen en later ook het schilderen heb ik altijd leuk gevonden.
Mijn eerste opdracht (ik was 14) was een tekening voor de omslag van een jubileumkaart voor de betonfabriek Indeco Coignet in Zaandam waar mijn vader werkte. Het stelde een Daftruck met oplegger voor die betonelementen vervoerde naar de in aanbouw zijnde flats in de Bijlmermeer. Gelukkig reden deze wagens regelmatig langs onze voordeur, zodat ik telkens bij elke passage weer een onderdeel aan mijn ontwerptekening kon toevoegen. Van het geld heb ik op advies van mijn oom, die in de reclamewereld werkte, o.a. een rapidograaf gekocht.
Met deze tekenpen maakte ik vooral veel tekeningen van grote bouwwerken. Door de buitenmuur weg te laten en in plaats van mensen te kiezen voor muisjes kon ik gemakkelijk laten zien wat er binnen zoal gebeurde, mijn fantasie de vrije loop latend. De voormalige vuilnisverbranding aan de Papaverweg had ik zo vaak alleen van buiten gezien, dus ik vond het heerlijk om nu eens zelf te bedenken en te laten zien wat er door al die muisjes met het vuilnis werd gedaan.

Exposities

2012 30 juni – 30 sept collectieve expositie in galerie ‘o mato’, Cucujães, Portugal

2012 18 juni - 1 juli Galerie Cheminées Anciennes
  Eygalières, Frankrijk

2012 8,9 en 10 juni atelierroute Amsterdam Noord
  info: www.noorderijkunst.nl

2011 expositie Aanwas Bagage Loods 6 Amsterdam

2011 atelierroute Boven 't IJ

2011 expositie museum de Noord Amsterdam

2011 expositie Boven IJ Ziekenhuis Amsterdam

2011 expositie Refaja ziekenhuis Stadskanaal

2010 atelierroute Boven ´t IJ

2009 atelierroute Boven ´t IJ

2009 expositie Amstelkerk Amsterdam

2009 expositie Bunkervilla ´la Defence´Den Haag

2008 atelierroute Boven ´t IJ

2008 expositie Onder de Linden Midden Beemster

2007 deelname Biennale Florence Italie

2007 expositie hoofdgebouw KPMG Amstelveen

2007 atelierroute Boven ´t IJ

1988 expositie Scheepvaarthuis Amsterdam

1988 expositie muziekschool Amsterdam Noord

1981 expositie galerie Haagse Kunstkring Den Haag

www.henkbezuijen.nl
Jorge Velhote & Sara Canelhas

JORGE VELHOTE
Porto, 1954

Publicação de poesia em livros, antologias, revistas, albuns, catálogos e jornais em Portugal, Espanha, França, Itália, Brasil, Argentina, México, Uruguai, Colômbia, Estados Unidos, Turquia, Cabo Verde;
Produziu e realizou Aftershave um programa radiofónico sobre jazz (83/87);
Criador e produtor do programa QUINTAS DE LEITURA Teatro do Campo Alegre/Porto (2000/01);
Organizador e Produtor do Festival de Poesia e da Bienal de Arte Contemporânea de Vila Nova de Foz Côa;

Editou:
A PAREDE COMO PÁGINA – EXPOSIÇÃO DE POESIA E PINTURA, com Carlos Falcão, Jorge Afonso e Paula Costa Alves, Galeria Alvarez, Porto, 1979;
ATRITO DE GOTAS, com José Carlos Soares, 1982;
OS SINAIS PRÓXIMOS DA CERTEZA, 1983;
HERMENEUTICAL STUDIES, in a Jovem poesia Portuguesa/s, Limiar, 1985;
DOURO, UM PECURSO DE SEGREDOS, com João Machado, João Paulo Sotto Mayor, José Braga-Amaral, Instituto da Navegabilidade do Douro, 2000;
NA LIBERDADE, Colectânea de Poesia Comemorativa dos 30 Anos do 25 Abril, com Nicolau Saião e Nuno Rebocho, Graça Editores, 2004;
OS MAPAS SEM FRONTEIRAS SUFOCAM OS LUGARES, com fotografias de João Paulo Sotto Mayor, 2004;
MÁQUINA DE RELÂMPAGOS, com fotografias de João Paulo Sotto Mayor, Edições Afrontamento, 2005;
PELE, sobre fotografias de Miguel Louro in nussun, 2009;SARA CANELHAS
born 06/11/1957, is a basis school teacher in Agrupamento de Escolas Garcia de Orta, OPorto, Portugal. She is post graduated in Educational Sciences by Psychology and Educational Sciences at Oporto University . She also masters classes on Artistic Education and colaborates in research projects at CIIE-FPCEUP through its partnership with FBAUP (Fine Arts Faculty of Oporto University). She has published, in co-authorship, several textbooks and a children’s tale, «The voyage of Guga », by Areal Editores. She has participated in several conferences and congresses and has articles published on the subject of art education , aesthetic education and aesthetic experience.
She writes poems, kept as a guardian soul in the bottom drawer of her living room, to connect her inner self with the outside world felt as the most significant other , whereas the silence of awareness binds to words unspeakable place of human solitude.
Martine Salendre

Je suis mes émotions là où elles m’entraînent et me trace ainsi ma route aux couleurs de la VIE »

"Mes couleurs sont le révélateur de mes émotions. La peinture est un moyen de ramener à la surface et d'exprimer ce qui est profondément ancré dans mon inconscient me conduisant progressivement à l’abstraction."

Martine Salendre est une peintre pastelliste, elle est née en France, d’un père architecte, dès son enfance, manifeste très vite un don pour le dessin et les arts créatifs. Elle apprend auprès d’artistes peintres et plasticiens de renom en Région parisienne, découvre différentes techniques picturales et se spécialise dans le pastel sec, qui devient pour elle une grande passion.

Martine Salendre crée en touchant la matière de son œuvre du bout de ses doigts magiques. Son style personnel en fait une artiste innovante qui la fait remarquer au Salon des Artistes Indépendants à Paris et se voit décerné le prix « Toile d’Or 2011 » de la Fédération Nationale de la Culture Française pour l’une de ses œuvres. Elle réalise de nombreuses expositions nationales et internationales : France, Suisse, Etats-Unis, Belgique. Avide de liberté elle n’appartient à aucun mouvement.


Site professionnel : http://www.martinesalendre.com
Maru Perez – Palatin Santos

Naci en Madrid hace 54 años, aunque desde pequeña vivo en Sevilla por lo que me considero sevillana. Provengo de la familia mas antigua europea de artistas musicos (familia Palatin) aunque la tradición se rompe con mi padre que tambien fue pintor y escultor y del cual heredè la pasiòn por el arte.
Realicè mis primeros estudios de arte en la Escuela de Artes Aplicadas de Sevilla con especialidad en escultura en piedra y madera y pasando posteriormente a la facultad de bellas artes.
Amo la escultura y la pintura por igual, aunque es a esta ultima a quien dedico casi todo el tiempo dejando la escultura para mi recreo particular realizando algùn que otro proyecto de vez en cuando ..
Habrè realizado unas 15 exposiciones en España, la mayoria en Andalucia.
Mi interès es plasmar la luz de Andalucia y la alegria que de ella se desprende e intento plasmarlo y definirlo con estilo sobrio y elegante.
Mi inquietud por el arte me ha llevado a pasear por diferentes etapas y estilos siempre en la bùsqueda del propio yo pictórico:abstracto, cubismo, vanguardias... incluso una etapa que me marco especialmente y de la que saquè una gran experiencia y fue mi etapa de copista de la escuela flamenca del XV y XVII... resumiendo, la verdad es que me considero una humilde artista que trata de copiar lo bello de la naturaleza y su luz y que estoy en el comienzo de un aprendizaje que comienza con un lienzo en blanco y que nunca se sabe como va a terminar ...es la gran aventura del arte.
Mazda Rahimi

My name is Mazda Rahimi, I’m 47 years old.
I’m a mechanic engineer. I live in Tehran with my wife and our child.
I work at a HV substation development company. I love photography, I’m very interested in taking photos of nature and archeological sites. After a busy and stressful long day, photography gives me peace and calm.
Soniei, Contemporary Artist

I'm Soniei (pronounced sO.nE.A) and I was raised in Clare, a small Acadian-French community in Nova Scotia, Canada. For the past eight years, I've called Halifax (NS) my home.

I started taking drawing and acrylic painting lessons at the age of six and I always dreamed of one day becoming a contemporary artist. I didn't always have time to paint while growing up because I started traveling as a traditional acadian dancer at the age of 12. By the age of 16, I began touring as a guitarist / singer as well. Soon after, I was completing two degrees (BA - Advanced Major: Psychology - Minor: Sociology, and Programmer Analyst / Internet Solutions Developer).

For several years, I was motivated to find a job that provided me security and a steady paycheck. Finding a career in painting contemporary art was definitely not on my to-do list. To make a long story short, in 2004 I couldn't find anything that I liked in the job market, so I thought this would be the perfect opportunity to try this 'contemporary art thing' out.

What a learning and growing experience it has been! I'll never regret it!

However, after seven years of painting contemporary art and making art prints full-time, it's time for a new challenge! I need to feed my inner geek as well! I've recently decided to go back to hunting for an IT job that will feed my left-brain before it shrivels up or divorces me.

But, don't worry!!! Contemporary art will still be a part of my life and I'll be painting on the side when I have a creativity craving. I'm just an ever-evolving person who's looking for a balance between creativity and ... well... geekiness. While you're here, why not check out all of my art for sale! Or, if you're a contemporary artist like me, learn how to sell art online too!

www.soniei.com
Teo Nunes

Vasco Ribeiro

Vera Freie

Vera Freire is Portuguese and the first studies in her country have deeply influenced her work, which is intimately bound up with her perception of the world.
She moved permanently to London in October 2000 and started developing her skills and interest in Ceramics.
All animals, humans and other living things are potential for Vera's personal interpretations, and her projects rely on humour and on spiritual and social preoccupations. In Portugal, she had already studied Ceramics and Painting at AR.CO - Art & Communication School.
When arrived in Britain, she decided to undertake a huge activity, which led to specialising studies in building-up techniques with clay, using different materials, and also improving the language.
This meant a BTEC Professional Certificate in Ceramics – Edexcel, Level 4, at City and Islington College, and taking other courses and workshops in Sculpture and further in Ceramics at City Lit.
She became a member of London Potters, and later of Studio Upstairs.
Vera's works have been exhibited annually, since 2001, at the Morley Gallery for the London Potters, where she was awarded the prize for "the most humorous piece" in 2003, 2008 and 2011.
Other projects have been developed, and her work has been extensively exhibited, namely at the Garden Suburb Gallery Hampstead in 2008 – Curiouser and Curiouser - Alice in Wonderland, and in 2009 The Bull Fight, at The Foulden Road Gallery (N16).
The works she has always been engaged in are extremely ambitious and profoundly creative, revealing very personal interpretations and concerns.
Vera also presented works at The Raw Arts Festival in London in 2004 and 2005. Soon afterwards she was invited to exhibit 5 of her pieces in Gallery 24 in Berlin. She participated also in the V&A's "Inspired by…" competition in 2011, with a camel made of various kinds of materials.
Recently her Chess-game board, with ceramic animal chess pieces, has been short-listed for the Royal Academy of Arts Summer Exhibition.